• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gavin friday the man seezer – in the name of the father

Artist gavin friday the man seezer - Låttitel in the name of the father

Text och översättning: gavin friday the man seezer - in the name of the father. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gavin friday the man seezer! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gavin friday the man seezer och se vilka fler låtar vi har av gavin friday the man seezer i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Come to me
Come lie beside me
Oh don't deny me
Your love
Make sense of me
Walk through my doorway
Don't hide in the hallway
Oh love...step over
I'll follow you down
I'll follow you down
In the name of whiskey
In the name of song
You didn't look back
You didn't belong
In the name of reason
In the name of hope
In the name of religion
In the name of dope
In the name of freedom
You drifted away
To see the sun shining
On someone else's day
In the name of united and the bbc
In the name of georgie best and lsd
In the name of a father
And his wife the spirit
You said you did not
They said you did it
In the name of justice
In the name of fun
In the name of the father
In the name of the son
Call to me
No one is listening
I'm waiting to hear from you love
Stay with me
It's cold in the ground
But there's peace in the sound
Of the white and the black
Spilling over
I'll follow you down

Översättning

Kom till mig
Kom och ligga bredvid mig
Åh, förneka mig inte
Din kärlek
Förstå mig
Gå genom min dörröppning
Göm dig inte i korridoren
Åh kärlek ... gå över
Jag följer ner dig
Jag följer ner dig
I namnet på whisky
I sångens namn
Du såg inte tillbaka
Du hör inte hemma
I förnuftets namn
I hoppets namn
I religionens namn
I dopets namn
I frihetens namn
Du drev iväg
Att se solen skina
På någon annans dag
I namnet på united och bbc
I namnet Georgie Best och LSD
I en faders namn
Och hans fru andan
Du sa att du inte gjorde det
De sa att du gjorde det
I rättvisans namn
I det roliga namnet
I faderns namn
I sonens namn
Ring till mig
Ingen lyssnar
Jag väntar på att höra från dig älskar
Stanna hos mig
Det är kallt i marken
Men det finns lugn i ljudet
Av det vita och det svarta
Spiller över
Jag följer ner dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *