• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gavin friday the man seezer – falling off the edge of the world

Artist gavin friday the man seezer - Låttitel falling off the edge of the world

Text och översättning: gavin friday the man seezer - falling off the edge of the world. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gavin friday the man seezer! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gavin friday the man seezer och se vilka fler låtar vi har av gavin friday the man seezer i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Happiness is a place in the sun
Says dickie boy with a warm gun
Charlie darwin I believe you now
Put the monkeys in a uniform
Stormin' norman up on the hill
Twenty rounds with georgie b.
Let 'em choke on coke 'n' oil
Sweet revenge just one calorie
"i'm falling off the edge of the world
Aah! floating out to who knows where?
I'm falling off the edge of the world
I'm calling out... there must be something more? "
Babe, I'll catch your fall.
I hear the queen has a cowboy hat
Tea, crumpets, 'voodoo chile'
Rock 'n' roll is a pussycat
Dead and buried in the u.s.a.
Cheap thrills, cupid heartaches
Hooked on smack and daffodils
Candy man, candy man can...
Shoo be doo wop.. his kiss can kill
"i'm falling off the edge of the world
Aah! floating out to who knows where?
I'm falling off the edge of the world
I'm calling out... there must be something more? "
Babe, I'll catch your fall.
See a vision of a world gone green.
Pop a pill with my ovaltine
Call a priest, grab a crucifix
I'm not religious, I'm insomniac.
I close my eyes
It won't go away
I dry my eyes
Big boys don't cry
When the world is rock 'n' shake
I fall and break...
When the world is spinning 'round
I tumble down...
Hold me steady, hold me close
"i'm falling off the edge of the world
Aah! floating out to who knows where?
I'm falling off the edge of the world
I'm calling out... there must be something more? "
"i'm falling off the edge of the world...
Ah! floating out..."
"i'm out of here"...

Översättning

Lycka är en plats i solen
Säger dickie pojke med en varm pistol
Charlie darwin Jag tror dig nu
Sätt aporna i en uniform
Stormin 'norman uppe på kullen
Tjugo omgångar med georgie b.
Låt dem kvävas av koksolja
Söt hämnd bara en kalori
"Jag faller utanför världskanten
Aah! flyter ut till vem vet var?
Jag faller utanför världskanten
Jag ropar ut ... det måste finnas något mer? "
Babe, jag ska fånga ditt fall.
Jag hör att drottningen har en cowboyhatt
Te, crumpets, "voodoo chile"
Rock 'n' roll är en pussycat
Död och begravd i u.s.a.
Billiga spänningar, cupid heartaches
Hakad på smack och påskliljor
Godis man, godis man kan ...
Shoo be doo wop ... hans kyss kan döda
"Jag faller utanför världskanten
Aah! flyter ut till vem vet var?
Jag faller utanför världskanten
Jag ropar ut ... det måste finnas något mer? "
Babe, jag ska fånga ditt fall.
Se en vision om en värld som har blivit grön.
Poppa ett piller med min ovaltin
Ring en präst, ta ett krucifix
Jag är inte religiös, jag är sömnlös.
jag stänger mina ögon
Det kommer inte att försvinna
Jag torkar ögonen
Stora pojkar gråter inte
När världen är rock 'n' shake
Jag faller och går sönder ...
När världen snurrar runt
Jag tumlar ner ...
Håll mig stadigt, håll mig nära
"Jag faller utanför världskanten
Aah! flyter ut till vem vet var?
Jag faller utanför världskanten
Jag ropar ut ... det måste finnas något mer? "
"jag faller utanför världskanten ...
Ah! flyter ut ... "
"jag drar"...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *