• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gary numan – something s in the house

Artist gary numan - Låttitel something s in the house

Text och översättning: gary numan - something s in the house. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Memories lost in the faded films
Of my life
And a friend that used to be
Something special to me
Red wine and good times
If you don't feel at all
There is no point in going on tonight
Something's in the house
Something's on the stairs
War's in the air
The queer is out of order
And me I'm on the ground
But that's no place to be
Jack Burroughs says "what you doing"
"Oh me I'm going home"
"Oh what a shame"
Nothing has changed
And nothing is new
These days

Översättning

Minnen förlorade i de bleka filmerna
Av mitt liv
Och en vän som brukade vara
Något speciellt för mig
Rött vin och goda tider
Om du inte känner dig alls
Det är ingen mening att fortsätta ikväll
Något finns i huset
Något är på trappan
Krig ligger i luften
Den queer är inte i ordning
Och jag är på marken
Men det är ingen plats att vara
Jack Burroughs säger "vad du gör"
"Åh jag går hem"
"Åh vilken skam"
Inget har förändrats
Och ingenting är nytt
Dessa dagar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *