• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gary numan – one perfect lie

Artist gary numan - Låttitel one perfect lie

Text och översättning: gary numan - one perfect lie. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

One. One perfect lie.
Was it told too soon?
And one, one perfect life
Turned to stone
Cold mercy
I kneel down by your grave
I kneel down torn and guilty
Did I let you down,
Say goodbye too soon?
And did you understand
My mistake?
Forgive me
I kneel down by your side
I kneel down scared and helpless
One perfect lie
Wrapped in kindness and tears
I wish I believed in your heaven
One perfect life
Led by blind faith and trust
If God has a heart he will find you
I'm torn and guilty
I'm torn and guilty
I'm torn and guilty

Översättning

Ett. En perfekt lögn.
Berättades det för tidigt?
Och ett, ett perfekt liv
Förvandlades till sten
Kall nåd
Jag knäböjer vid din grav
Jag knäböjer sönderriven och skyldig
Saktade jag dig,
Säg adjö för tidigt?
Och förstod du det
Mitt fel?
Förlåt mig
Jag knäböjer vid din sida
Jag knäböjer rädd och hjälplös
En perfekt lögn
Förpackad i vänlighet och tårar
Jag önskar att jag trodde på din himmel
Ett perfekt liv
Leds av blind tro och förtroende
Om Gud har ett hjärta kommer han att hitta dig
Jag är sårad och skyldig
Jag är sårad och skyldig
Jag är sårad och skyldig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *