Artist gary numan - Låttitel my breathing

Text och översättning: gary numan - my breathing. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Assassination of the voice of God
I don't know if I can do it
I've found the problem and the problem's you
I'm here to pick up the pieces.
You won't remember me but I do you
I told you that I would come back
Everything will be decided here
They can read it in the papers.
Your breathing haunts me
My breathing?
The sleeproom still waits for me.
Join the army you can see the world
I remember this one patrol
Been liberating river towns
And we picked up the sex skin crawl.
We would sing the new leader's song
Everyone invented stories
The connection was a fragile thing
Far too many distractions.
I've been listening to the new 'DJ'
What's all this 'original' con?
We all live in the same museum
We all rearrange the same old song.
Assassination by the radio
I don't know if they can do it
I've found the problem and the problem's 'One'
I'm here to pick up the pieces.

Översättning

Mord på Guds röst
Jag vet inte om jag kan göra det
Jag har hittat problemet och problemet är du
Jag är här för att plocka upp bitarna.
Du kommer inte ihåg mig men jag gör dig
Jag sa till dig att jag skulle komma tillbaka
Allt kommer att bestämmas här
De kan läsa det i tidningarna.
Din andning hemsöker mig
Min andning?
Sovrummet väntar fortfarande på mig.
Gå med i armén så kan du se världen
Jag minns den här patrullen
Har befriat flodstäder
Och vi plockade upp sexhudskrypningen.
Vi skulle sjunga den nya ledarens sång
Alla uppfann berättelser
Anslutningen var en ömtålig sak
Alltför många distraktioner.
Jag har lyssnat på den nya "DJ"
Vad är allt detta "original"?
Vi bor alla i samma museum
Vi ordnar alla om samma gamla låt.
Mord av radion
Jag vet inte om de kan göra det
Jag har hittat problemet och problemet är "One"
Jag är här för att plocka upp bitarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *