• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gary numan – me i disconnect from you

Artist gary numan - Låttitel me i disconnect from you

Text och översättning: gary numan - me i disconnect from you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The alarm rang for days
You could tell from conversations
I was waiting by the screen
I couldn't recognize my photograph
Me, I disconnect from you
I was walking up the stairs
Something moved in silence
I could feel his mind decaying
Only inches away from me
And I disconnect from you
Please don't turn me off
I don't know what I'm doing outside
Me and the telephone that never rings
If you were me what would you do?
Me, I disconnect from you

Översättning

Larmet ringde i flera dagar
Du kunde berätta från konversationer
Jag väntade vid skärmen
Jag kunde inte känna igen mitt fotografi
Jag, jag kopplar ifrån dig
Jag gick uppför trappan
Något rörde sig i tystnad
Jag kände att hans sinne förruttnade
Bara några centimeter från mig
Och jag kopplar ifrån dig
Stäng mig inte
Jag vet inte vad jag gör ute
Jag och telefonen som aldrig ringer
Om du var jag vad skulle du göra?
Jag, jag kopplar ifrån dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *