• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • gary numan – love and napalm

Artist gary numan - Låttitel love and napalm

Text och översättning: gary numan - love and napalm. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Call me Deadliner
Nothing in here but dust.
Are you afraid dear listener?
Nothing in here but us.
I'll give you black rumours
'Stay away from everything I've seen.'
I'll give you black rumours
'Stay away from everyone I've been.'
The broken sound of love and lies
Still fill your room.
Faded memories of shame
Will find you soon.
I'll give you corrosion
Miracles are never what they seem
I'll give you corrosion
Welcome to the nightmare, not the dream.
I can remember everything.
Every promise, every lie,
And how the words of strangers made me cry.
All the pride, all the shame,
All the friends that came from nowhere
And then hurried back again.
I collected scars like a man at war
And I thought 'Isn't life peculiar,
Desire takes you there, but not back.'
No more. I'm just another old story.
When God heard your prayer
It said 'I am not your friend.'
Laughed like a fallen angel
And said 'I've no love to send.'
It keeps a photograph
It likes to overdose on time
It said 'Time to leave'
Like other friends of mine.
I'll give you dark wonders
You are all invited to the show.
I'll give you dominions
You are all invited to the show.
I'll give you dead hereos
You are all invited to the show.
I'll give you love and napalm
You are all invited to the show.

Översättning

Kalla mig Deadliner
Inget här förutom damm.
Är du rädd kära lyssnare?
Inget här förutom oss.
Jag ska ge dig svarta rykten
"Håll dig borta från allt jag har sett."
Jag ska ge dig svarta rykten
"Håll dig borta från alla jag har varit."
Det trasiga ljudet av kärlek och lögner
Fyll fortfarande ditt rum.
Bleknade minnen av skam
Kommer att hitta dig snart.
Jag ger dig korrosion
Mirakel är aldrig vad de verkar
Jag ger dig korrosion
Välkommen till mardrömmen, inte drömmen.
Jag kommer ihåg allt.
Varje löfte, varje lögn,
Och hur främlingars ord fick mig att gråta.
All stolthet, all skam,
Alla vänner som kom från ingenstans
Och skyndade sedan tillbaka igen.
Jag samlade ärr som en man i krig
Och jag tänkte 'Är livet inte märkligt,
Begär tar dig dit, men inte tillbaka. '
Inte mer. Jag är bara en gammal historia.
När Gud hörde din bön
Det stod "Jag är inte din vän."
Skrattade som en fallen ängel
Och sa "Jag har ingen kärlek att skicka."
Det håller ett fotografi
Det gillar att överdosera i tid
Det stod "Time to leave"
Som andra vänner till mig.
Jag ger dig mörka underverk
Ni är alla inbjudna till showen.
Jag ger dig herravälden
Ni är alla inbjudna till showen.
Jag ger dig döda här
Ni är alla inbjudna till showen.
Jag ger dig kärlek och napalm
Ni är alla inbjudna till showen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *