Artist gary numan - Låttitel lost

Text och översättning: gary numan - lost. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

So are we over?
Is this our end of days?
Are we so broken?
That you can walk away
But when you think back to when we first met
Are you sad?
And when you think back to all we've been through
Does it make you cry?
And when you think back to all the love shared
Do you feel anything?
And when you think back well did you ever
Think we'd come to this?
And yet here we are
And I'm lost
If we're over
Then you're far away
If we're over
Then I'm lost
If I had one chance
If I could change your mind
If I had one wish
I'd wish for one more time
To see you walking, your hand in my hand
Once again
To hear you laughing as if forever
Like my only friend
To feel my fingers walk across your skin
With a kiss to end
To listen to you say that you love me
Like you used to do
Like I need you to
But we're lost
So it's over
You are far from home
So it's over
And I stand alone
So it's over
And I'm lost

Översättning

Så är vi över?
Är detta vårt slut på dagar?
Är vi så trasiga?
Att du kan gå iväg
Men när du tänker tillbaka till när vi träffades första gången
Är du ledsen?
Och när du tänker tillbaka på allt vi har gått igenom
Får det dig att gråta?
Och när du tänker tillbaka på all delad kärlek
Känner du något?
Och när du tänker väl tillbaka gjorde du någonsin
Tror vi att vi skulle komma till det här?
Och ändå här är vi
Och jag är vilse
Om vi ​​är över
Då är du långt borta
Om vi ​​är över
Då är jag vilse
Om jag hade en chans
Om jag kunde ändra dig
Om jag hade en önskan
Jag önskar en gång till
Att se dig gå, din hand i min hand
Ännu en gång
Att höra dig skratta som för alltid
Som min enda vän
Att känna mina fingrar gå över din hud
Med en kyss till slut
Att lyssna på dig säger att du älskar mig
Som du brukade göra
Som jag behöver dig
Men vi är förlorade
Så det är över
Du är långt hemifrån
Så det är över
Och jag står ensam
Så det är över
Och jag är vilse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *