Artist gary numan - Låttitel i assassin

Text och översättning: gary numan - i assassin. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We are assassins
We are not evil
We act with reason and heart
Your heart
We are not vicious
Is that surprising?
We're so much larger than life
I, assassin, I am
I, assassin, I am
I just arrived
Something to fix
This new depression
We are not hunters
We are just patient
We'll wait a lifetime for you
Just you
I've never felt good
I've never felt bad
I've never felt much at all
I, assassin, I am
I, assassin, I am
There's nothing personal
Just read the papers
That's real

Översättning

Vi är mördare
Vi är inte onda
Vi agerar med förnuft och hjärta
Ditt hjärta
Vi är inte onda
Är det förvånande?
Vi är så mycket större än livet
Det är jag, mördaren
Det är jag, mördaren
jag kom precis
Något att fixa
Denna nya depression
Vi är inte jägare
Vi är bara tålmodiga
Vi väntar en livstid på dig
Bara du
Jag har aldrig känt mig bra
Jag har aldrig känt mig dålig
Jag har aldrig känt mycket alls
Det är jag, mördaren
Det är jag, mördaren
Det finns inget personligt
Läs bara tidningarna
Det är riktigt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *