Artist gary numan - Låttitel fold

Text och översättning: gary numan - fold. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I fold your letter
All lies, all cold
I fold my memories
My life, my soul
I fold compassion
And vengeance bleeds through
I fold forgiveness
And wait for you
Do you hear me?
Can you hear me fall?
Do you feel me?
Can you feel at all?
I hear you calling
I hear you calling
I fold all reason
Screaming your name
I fold Your heart and
Feed on your pain
I hear you calling
I hear you calling
Can you feel?
Can you feel?

Översättning

Jag viker ditt brev
Alla lögner, alla kalla
Jag vikar mina minnen
Mitt liv, min själ
Jag känner medkänsla
Och hämnden blöder igenom
Jag lägger förlåtelse
Och vänta på dig
Hör du mig?
Kan du höra mig falla?
Känner du mig?
Kan du känna alls?
Jag hör dig ropa
Jag hör dig ropa
Jag viker alla skäl
Skriker ditt namn
Jag vikar ditt hjärta och
Mata på din smärta
Jag hör dig ropa
Jag hör dig ropa
Kan du känna?
Kan du känna?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *