Artist gary numan - Låttitel dead heaven

Text och översättning: gary numan - dead heaven. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Thought I was asleep
Lost to dreams
I was dying in a big machine
Didn't think the voice that called me
Could be real.
Thought I woke up
Lost my faith
I was staring at the face of rage
Didn't think I'd see the demon in "His" heart
Thought I saw blood
Turn to wine
A vision from the angel wars
Didn't think I'd find the savior in the dark
Thought I saw a light
Tear the storm
Showing me the way to God
Didn't know that Heaven died and went to Hell
Blessed is dead Heaven
Blessed are shadows and pain
Blessed is dead Heaven
Blessed is death in "His" name
Thought I saw rain
Black and cold
Falling on a child's grave
Thought I saw an angel laugh and piss on it
Thought I saw a dance
Strange and cruel
Swaying to the screams of men
Thought I saw the Lord's disciples laugh at that
Thought I saw love
Sacrificed
Mary under three wise men
Thought I saw the Virgin look at me and cry
Thought I saw a cross
And Jesus dead
Burning in the midnight sky
Thought I saw God dancing in the flames
Glory is dead Heaven
Glory is shadows and pain
Glory is dead Heaven
Glory is death in "His" name
"Do you confess?"
"Cleanse your sin"
"Do you believe in the word of God?"
Welcome to dead Heaven
Welcome to shadows and pain
Welcome to dead Heaven
Welcome to death in "His" name

Översättning

Trodde att jag sov
Borttappad till drömmar
Jag dör i en stor maskin
Trodde inte rösten som ringde mig
Kan vara riktigt.
Trodde att jag vaknade
Förlorade min tro
Jag stirrade på ilska
Trodde inte att jag skulle se demonen i "Hans" hjärta
Trodde att jag såg blod
Vänd dig till vin
En vision från ängelkriget
Trodde inte att jag skulle hitta frälsaren i mörkret
Trodde att jag såg ett ljus
Riv stormen
Visar mig vägen till Gud
Visste inte att himlen dog och gick till helvetet
Välsignad är död himmel
Välsignade är skuggor och smärta
Välsignad är död himmel
Välsignad är döden i "hans" namn
Trodde att jag såg regn
Svart och kallt
Faller på ett barns grav
Trodde att jag såg en ängel skratta och pissa på den
Trodde att jag såg en dans
Konstigt och grymt
Svänger till människans skrik
Trodde att jag såg Herrens lärjungar skratta åt det
Trodde att jag såg kärlek
Offrade
Maria under tre vise män
Trodde att jag såg Jungfruen titta på mig och gråta
Trodde att jag såg ett kors
Och Jesus död
Brinner på midnatthimlen
Trodde att jag såg Gud dansa i lågorna
Ära är död himlen
Härlighet är skuggor och smärta
Ära är död himlen
Ära är döden i "Hans" namn
"Bekänner du?"
"Rengör din synd"
"Tror du på Guds ord?"
Välkommen till döda himlen
Välkommen till skuggor och smärta
Välkommen till döda himlen
Välkommen till döden i "Hans" namn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *