Artist gary numan - Låttitel conversation

Text och översättning: gary numan - conversation. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gary numan! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gary numan och se vilka fler låtar vi har av gary numan i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oh it's so easy
When parts take over
My conversation
Is nothing more than lies
You're just the viewer
So cold and distant
I've no intentions
Of saying I love you
My conversation
We are not gods
We are not men
We are not making claims
We are only boys
You are not strong
You are not force
You are not regular
You are just wrong
There are no faces
This is my complex
You are my picture
I call you 'mirrors'
These are not my tears
Not my reflection
Am I a photo?
I can't remember
My conversation

Översättning

Åh det är så enkelt
När delar tar över
Mitt samtal
Är inget mer än lögner
Du är bara tittaren
Så kallt och avlägset
Jag har inga avsikter
Att säga att jag älskar dig
Mitt samtal
Vi är inte gudar
Vi är inte män
Vi gör inga anspråk
Vi är bara pojkar
Du är inte stark
Du är inte våld
Du är inte vanlig
Du har bara fel
Det finns inga ansikten
Det här är mitt komplex
Du är min bild
Jag kallar dig "speglar"
Det här är inte mina tårar
Inte min reflektion
Är jag ett foto?
Jag kommer inte ihåg det
Mitt samtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *