Artist gaash ninari - Låttitel goodbye

Text och översättning: gaash ninari - goodbye. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av gaash ninari! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i gaash ninari och se vilka fler låtar vi har av gaash ninari i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Each every one of you builds me up
Piece by piece by piece
And all the memories we've built so far
will never see defeat
As the time goes on we're chasin' by
a future to unfold
And as our paths divide we reach a darkness
A story left untold
And now, we're running out of time
I'm feeling terrified
Is this our last goodbye?
But now, we'll leave the past behind
And find out what will come to us
in the path in which we'll thrive
The last minute comes, we wave goodbye
As we try to look back
But as the present stops, the past runs by
Our hearts attack
With the emotions of a fighter
Who stands alone on the battlefield
But on the front lines, we stand as one
Shielding what we built
And now, we're running out of time
I'm feeling terrified
Is this our last goodbye?
But now, we'll leave the past behind
And find out what will come to us
in the path in which we'll thrive
Solo
And now, we're running out of time
I'm feeling terrified
Is this our last goodbye?
But now, we'll leave the past behind
And find out what will come to us
in the path in which we'll thrive

Översättning

Var och en av er bygger upp mig
Bit för bit för bit
Och alla minnen vi har byggt hittills
kommer aldrig att se nederlag
Med tiden går vi efter
en framtid att utvecklas
Och när våra vägar delar sig når vi ett mörker
En historia lämnades otydlig
Och nu tar vi slut på tiden
Jag känner mig livrädd
Är detta vårt sista adjö?
Men nu lämnar vi det förflutna
Och ta reda på vad som kommer till oss
på vägen där vi trivs
Sista minuten kommer, vi vinkar adjö
När vi försöker se tillbaka
Men när nuet stannar går det förflutna förbi
Våra hjärtan attackerar
Med känslor av en kämpe
Vem står ensam på slagfältet
Men i frontlinjerna står vi som en
Skydda vad vi byggde
Och nu tar vi slut på tiden
Jag känner mig livrädd
Är detta vårt sista adjö?
Men nu lämnar vi det förflutna
Och ta reda på vad som kommer till oss
på vägen där vi trivs
Solo
Och nu tar vi slut på tiden
Jag känner mig livrädd
Är detta vårt sista adjö?
Men nu lämnar vi det förflutna
Och ta reda på vad som kommer till oss
på vägen där vi trivs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *