• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • g g allin – snakeman s dance

Artist g g allin - Låttitel snakeman s dance

Text och översättning: g g allin - snakeman s dance. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av g g allin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i g g allin och se vilka fler låtar vi har av g g allin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm a snake cold at heart
I reveal nothing to you
You only see what I want you to see
My attack will leave no clues
You'll never know what I'm thinking
You'll not penetrate my layers of skin
But when I'm triggered and on the edge
My bind will suck you in
Wrapped around my lies, I'll keep you paralyzed
You think I give a fuck about you, but, but I'd rather watch you die
Follow my down, to my underworld
I'll lead you through many thoughts as I strip you to the bone
I'll confront you with my many colors
I'll dazzle you with my eyes
But when it's all been said and done
You're death will be my high
Dance with me in my pad
Dance with me in Hell
Now that you've met the Snakeman
How weak did I make you feel?
I'm a snake cold at heart
I reveal nothing to you
You only see what I want you to see
My attack will leave no clues
You'll never know what I'm thinking
You'll not penetrate my layers of skin
But when I'm triggered and on the edge
My bind will suck you
My bind will suck you
My bind will suck you... in

Översättning

Jag är en orm kall i hjärtat
Jag avslöjar ingenting för dig
Du ser bara vad jag vill att du ska se
Min attack lämnar inga ledtrådar
Du vet aldrig vad jag tänker
Du kommer inte att tränga igenom mina hudlager
Men när jag är utlöst och på kanten
Min bindning suger in dig
Viket runt mina lögner, jag ska hålla dig förlamad
Du tror att jag knullar om dig, men jag skulle hellre se dig dö
Följ min ner, till min underjorden
Jag leder dig igenom många tankar när jag tar dig till benet
Jag konfronterar dig med mina många färger
Jag ska blända dig med mina ögon
Men när allt har sagts och gjort
Du är döden kommer att bli min topp
Dans med mig i min kudde
Dans med mig i helvetet
Nu när du har träffat Snakeman
Hur svag fick jag dig att känna dig?
Jag är en orm kall i hjärtat
Jag avslöjar ingenting för dig
Du ser bara vad jag vill att du ska se
Min attack lämnar inga ledtrådar
Du vet aldrig vad jag tänker
Du kommer inte att tränga igenom mina hudlager
Men när jag är utlöst och på kanten
Min bindning suger dig
Min bindning suger dig
Min bindning suger dig ... in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *