• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • g g allin – shove that warrant up your ass

Artist g g allin - Låttitel shove that warrant up your ass

Text och översättning: g g allin - shove that warrant up your ass. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av g g allin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i g g allin och se vilka fler låtar vi har av g g allin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Manchester, New Hampshire
Shove that warrant up your ass
New Haven, Connecticut
Shove that warrant up your ass
Milwaukee, Wisconsin
Shove that warrant up your ass
Memphis, Tennessee
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Catch me if you can and kiss my ass
Shove that warrant up your ass
I've done my time in jails and prison too
Emergency rooms are nothing new
I've been picked apart by a shrink or two
But nothing you can do can change my point of view
Shove that warrant up your ass
Catch me if you can and kiss my ass
Shove that warrant up your ass
Dalton Shove that warrant up your ass
Orlando, Florida
Shove that warrant up your ass
Austin, Texas
Shove that warrant up your ass
California
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Catch me if you can and kiss my ass
Shove that warrant up your ass
You say I broke the laws in your state
Who cares about your boring laws anyway
Your detention home should all be burned
Your courts and cops should all be hung
New Jersey
Shove that warrant up your ass
San Diego
Catch me if you can and kiss my ass
Santa Barbara
Shove that warrant up your ass
Chicago
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
Shove that warrant up your ass
I already did 3 years in Michigan

Översättning

Manchester, New Hampshire
Skjut upp det som berättigar dig
New Haven, Connecticut
Skjut upp det som berättigar dig
Milwaukee, Wisconsin
Skjut upp det som berättigar dig
Memphis, Tennessee
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Fånga mig om du kan och kyssa mig i röven
Skjut upp det som berättigar dig
Jag har gjort min tid i fängelser och fängelse också
Akutrum är inget nytt
Jag har plockats isär av en krympning eller två
Men inget du kan göra kan ändra min syn
Skjut upp det som berättigar dig
Fånga mig om du kan och kyssa mig i röven
Skjut upp det som berättigar dig
Dalton Shove som ger dig rätt
Orlando, Florida
Skjut upp det som berättigar dig
Austin, Texas
Skjut upp det som berättigar dig
kalifornien
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Fånga mig om du kan och kyssa mig i röven
Skjut upp det som berättigar dig
Du säger att jag bröt lagarna i din stat
Vem bryr sig om dina tråkiga lagar ändå
Ditt interneringshem bör alla brännas
Dina domstolar och poliser bör alla hängas
New Jersey
Skjut upp det som berättigar dig
San Diego
Fånga mig om du kan och kyssa mig i röven
Santa Barbara
Skjut upp det som berättigar dig
chicago
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Skjut upp det som berättigar dig
Jag gjorde redan tre år i Michigan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *