• Homepage
  • >
  • G
  • >
  • g g allin – outskirts of life

Artist g g allin - Låttitel outskirts of life

Text och översättning: g g allin - outskirts of life. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av g g allin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i g g allin och se vilka fler låtar vi har av g g allin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Always gonna fight, until the day I die
No laws or limits will stop me from the way I live my life
Don't get in my way, unless you want to die
I'm living fast and hard and I accelerate on high
I listen to the one, use who I got to use
Don't ever try and get too close, 'cause I'm a burning fuse
Everyone around me is someone I will play
I'm living out my life and I'm living day to day
Within the perimeters of this world I just don't feel real right
I'm living by the laws of a gun and a knife
My soul cannot be tamed, I'm living just to die
I'm living by myself on the outskirts of life
Live from state to state, living day by day
The only paycheck that I know is what I'll steal today
I like my girls real young, but keep marriage out of mind
I lick 'em and forget 'em because for friends I have no time
Never settle down, living just to fry
But all the things I take in life are things that you can't buy
I sleep all through the day time and I creep all through the night
But I'll live until I die on the outskirts of life
Within the perimeter of this world I just don't feel real right
I'm living by the laws of a gun and a knife
My soul cannot be tamed, I'm living just to die
I'm living by myself on the outskirts of life
Don't try talking to me, I just don't have the time
You bore me with your useless life, but you'll never know about mine
Listen to me closely, do exactly what I say
Give me what I want from you or I'll take it anyway
Liquor, drugs, whores and greyhounds, guns and violence too
In my world I'm living by the laws of who knows who
I have no fear of nothing, each day I set to die
So I'm living by myself on the outskirts of life
Within the perimeter of this world I just don't feel real right
I'm living by the laws of a gun and a knife
My soul cannot be tamed, 'cause I'm living just to die
I'm living by myself on the outskirts of life

Översättning

Kommer alltid att slåss till den dagen jag dör
Inga lagar eller gränser hindrar mig från att leva mitt liv
Kom inte i vägen förrän du inte vill dö
Jag lever snabbt och hårt och jag accelererar på högt
Jag lyssnar på den, använder vem jag fick använda
Försök aldrig komma för nära, för jag är en brinnande säkring
Alla omkring mig är någon jag kommer att spela
Jag lever ut mitt liv och jag lever dag till dag
Inom världens gränser känner jag mig inte riktigt rätt
Jag lever efter en pistols och en knivs lagar
Min själ kan inte tämjas, jag lever bara för att dö
Jag bor själv i utkanten av livet
Bor från stat till stat, lever dag för dag
Den enda lönecheck som jag vet är vad jag ska stjäla idag
Jag gillar mina tjejer riktigt unga, men håller äktenskapet borta
Jag slickar dem och glömmer dem för för vänner har jag ingen tid
Slå dig aldrig ner och lev bara för att steka
Men allt jag tar i livet är saker som du inte kan köpa
Jag sover hela dagen och jag kryper hela natten
Men jag kommer att leva tills jag dör i utkanten av livet
Inom världens omkrets känner jag mig inte riktigt rätt
Jag lever efter en pistol och en knivs lagar
Min själ kan inte tämjas, jag lever bara för att dö
Jag bor själv i utkanten av livet
Försök inte prata med mig, jag har bara inte tid
Du bar mig med ditt värdelösa liv, men du vet aldrig om mitt
Lyssna noga på mig, gör precis vad jag säger
Ge mig vad jag vill ha av dig, annars tar jag det ändå
Sprit, droger, horor och vinthundar, vapen och våld också
I min värld lever jag efter lagarna om vem som vet vem
Jag är inte rädd för ingenting, varje dag sätter jag ihjäl
Så jag lever själv i utkanten av livet
Inom världens omkrets känner jag mig inte riktigt rätt
Jag lever efter en pistol och en knivs lagar
Min själ kan inte tämjas, för jag lever bara för att dö
Jag bor själv i utkanten av livet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *