Artist g g allin - Låttitel in this room

Text och översättning: g g allin - in this room. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av g g allin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven g i g g allin och se vilka fler låtar vi har av g g allin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sitting in this room, dark and gloom
Four walls look to me to be Hell
Sitting in this room sucks so bad
And I might as well be off in jail
Everybody outside these walls to me seem so plastic
They seem so phony and so unreal
They tell you do this, don't do that
Do this, don't do that
Do this, don't do that
Do this, don't do that
Do this, don't do that
It makes me sick
In this room, dark and gloom
Four walls of Hell, I'd rather be inside a tomb
Oh, in this room with my needle and my spoon, all by myself
I'm making love to myself inside this room
Sitting in this room I want to die
I want to die, I want to die
Death is in this room
And you know death is often these days on my mind
I'm sick, I'm sick
I'm sick, I'm sick
I'm sick, I'm sick
I'm sick, I'm sick
I'm sick and all things must pass away some day
But in this room, all dark and gloom
Four walls of Hell, I'd rather be inside my tomb
Oh, in this room, with my needle and my spoon, by myself
I'm making love to myself inside this room
Oh, in this room, with my needle and my spoon
And a bottle in my arm, pills in my mouth in this room
Oh, in this room, four walls of Hell inside this room
I'm making love to myself inside this room
Sitting in this room, I want to die
I want to die, I want to die

Översättning

Sitter i det här rummet, mörkt och dystert
Fyra väggar ser ut att vara helvetet
Att sitta i det här rummet suger så illa
Och jag kan lika gärna vara i fängelse
Alla utanför mig är så plastiska
De verkar så falska och så overkliga
De säger att du gör det här, gör inte det
Gör detta, gör inte det
Gör detta, gör inte det
Gör detta, gör inte det
Gör detta, gör inte det
Det gör mig sjuk
I det här rummet, mörkt och dystert
Fyra väggar i helvetet, jag skulle hellre vara inne i en grav
Åh, i det här rummet med min nål och min sked, ensam
Jag älskar mig själv i det här rummet
Sitter i det här rummet vill jag dö
Jag vill dö, jag vill dö
Döden är i det här rummet
Och du vet att döden ofta är i mina tankar idag
Jag är sjuk, jag är sjuk
Jag är sjuk, jag är sjuk
Jag är sjuk, jag är sjuk
Jag är sjuk, jag är sjuk
Jag är sjuk och alla saker måste försvinna någon dag
Men i det här rummet, allt mörkt och dystert
Fyra väggar i helvetet, jag skulle hellre vara inne i min grav
Åh, i det här rummet, med min nål och min sked, själv
Jag älskar mig själv i det här rummet
Åh, i det här rummet, med min nål och min sked
Och en flaska i armen, piller i munnen i det här rummet
Åh, i detta rum, fyra väggar i helvetet inuti detta rum
Jag älskar mig själv i det här rummet
När jag sitter i det här rummet vill jag dö
Jag vill dö, jag vill dö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *