Artist franklin daniel - Låttitel seeking

Text och översättning: franklin daniel - seeking. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av franklin daniel! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i franklin daniel och se vilka fler låtar vi har av franklin daniel i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

There was a happy time,
Filling the happiness in my precious time,
I was known to everyone,
Funny, clever and always number one,
Everyone expect the best from me,
To make them smile and always happy.
The air surrounds me with joy and love,
For being a little famous,
It was before, But now not anymore,
What happened to me, All I can think and see,
Will I be my own self again ?,
A little prayer I would say,
Every night and every day,
To bless me with wisdom and love.
What have gone wrong over the years,
I just cannot control my tears,
Which keep flowing down my cheeks,
Into my dream I shall seek...
Just like the old saying, No pain, no gain,
No guts, no glory, I promise myself, I'll be at the top again.
Rain pours at my window pane Clouds fill the sky
And here I am all alone Watching things go by.
What have gone wrong over the years,
I just cannot control my tears,
Which keep flowing down my cheeks,
Into my dream I shall seek...

Översättning

Det var en lycklig tid,
Fyll lycka i min dyrbara tid,
Jag var känd för alla,
Roligt, smart och alltid nummer ett,
Alla förväntar sig det bästa av mig,
Att få dem att le och alltid glada.
Luften omger mig med glädje och kärlek,
För att vara lite känd,
Det var tidigare, men nu inte längre,
Vad som hände med mig, allt jag kan tänka och se,
Kommer jag att bli mitt eget igen?,
En liten bön skulle jag säga,
Varje natt och varje dag,
Att välsigna mig med visdom och kärlek.
Vad har gått fel under åren,
Jag kan bara inte kontrollera mina tårar,
Som fortsätter att flyta nerför mina kinder,
I min dröm ska jag söka ...
Precis som det gamla ordspråket, Ingen smärta, ingen vinst,
Inga tarmar, ingen ära, jag lovar mig själv, jag ska vara på toppen igen.
Regn häller vid mina fönsterrutor Moln fyller himlen
Och här är jag helt ensam och ser saker och ting går.
Vad har gått fel under åren,
Jag kan bara inte kontrollera mina tårar,
Som fortsätter att flyta nerför mina kinder,
I min dröm ska jag söka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *