• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • fox steve – movin to a small town

Artist fox steve - Låttitel movin to a small town

Text och översättning: fox steve - movin to a small town. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fox steve! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fox steve och se vilka fler låtar vi har av fox steve i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I was driving on a rural route,
passing people who were getting out,
of a little place that if you blink you'll miss,
they wanna go where the money is.
The kind of town that suits me just fine,
has a three digit population sign.
Its just a feeling that I feel so strong,
that's where I belong.
CHORUS
Lets take a drive down the middle of Main,
where there's no lines to mark the lanes.
And they never heard of rush hour,
and the tallest building is the water tower.
And at the end of any west bound street,
you can still see the sun go down.
I'm moving to a small town.
I wanna go to a hardware store,
and walk across a hardwood floor.
Pick up some nails by the pound,
hellos and handshakes all around.
I think its better for the family,
thats what I think but thats just me.
And when my little boy can drive someday,
I wanna hear him say.
CHORUS
Lets take a drive down the middle of Main,
where there's no lines to mark the lanes,
and they never heard of rush hour,
and the tallest building is the water tower.
And at the end of any street,
is the horizon all around.
Im moving to a small town.
Its a small world anyway,
and getting smaller by the day.
I'm not moving away from anyone,
just getting closer to myself.
CHORUS
Lets take a drive down the middle of Main,
where there's no lines to mark the lanes.
And they never heard of rush hour,
and the tallest building is the water tower.
And at the end of any west bound street,
you can still see the sun go down.
I'm moving to a small town.
I'm moving to a small town.

Översättning

Jag körde på landsbygden,
passerar människor som kom ut,
av en liten plats som om du blinkar kommer du att sakna,
de vill gå dit pengarna är.
Den typ av stad som passar mig bra,
har ett tresiffrigt befolkningstecken.
Det är bara en känsla av att jag känner mig så stark,
det är där jag hör hemma.
KÖR
Låt oss ta en bilresa mitt i Main,
där det inte finns några linjer för att markera banorna.
Och de hörde aldrig om rusningstid,
och den högsta byggnaden är vattentornet.
Och vid slutet av en västlig gata,
du kan fortfarande se solen gå ner.
Jag flyttar till en liten stad.
Jag vill gå till en järnaffär,
och gå över ett trägolv.
Ta upp några naglar vid pundet,
helvete och handskakningar runt.
Jag tycker att det är bättre för familjen,
det är vad jag tycker men det är bara jag.
Och när min lilla pojke kan köra någon dag,
Jag vill höra honom säga.
KÖR
Låt oss ta en bilresa mitt i Main,
där det inte finns några linjer för att markera banorna,
och de har aldrig hört talas om rusningstid,
och den högsta byggnaden är vattentornet.
Och i slutet av någon gata,
är horisonten runt.
Jag flyttar till en liten stad.
Det är ändå en liten värld,
och blir mindre för varje dag.
Jag rör mig inte från någon,
bara närmar mig själv.
KÖR
Låt oss ta en bilresa mitt i Main,
där det inte finns några linjer för att markera banorna.
Och de hörde aldrig om rusningstid,
och den högsta byggnaden är vattentornet.
Och vid slutet av en västlig gata,
du kan fortfarande se solen gå ner.
Jag flyttar till en liten stad.
Jag flyttar till en liten stad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *