• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • forgotten rebels – your own little world

Artist forgotten rebels - Låttitel your own little world

Text och översättning: forgotten rebels - your own little world. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av forgotten rebels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i forgotten rebels och se vilka fler låtar vi har av forgotten rebels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

They watch the sunlight burn holes in the city nights
They seen their daydreams all Just blow away
Stare through the window, see emptiness standing still
As they hide In their own little world
Is It a passion, for limelight that's growing cold
Lackluster fashion, is their style getting old
Into a minor, their tons love them from afar
As they hide In their own little world.
Pick up a guitar on a day when It's starting to rain
Ain't got no more songs of lay only more songs of metro refrain
Life is a movie show human drama of loss and of gain
No matter where you go there is genius and there is insane
But at least there's no shortage of pain so whisper through softly
Ever so softly as you hide, hide, hide In your own little world.
Caged In a feeling of impending loneliness
Turn on the T.V. Is It your only friend?
Yesterdays novelty, that finally wore away
Now you hide In your own little world
Dying In public, but don't tell no superstar
No one's forgiven, still you don't know who you are
Look at the children, they walk by the record stores
As you hide in your own little world.
National Enquirer writes fairy tales, your life It was good
No more, no more rock and roll It Just faded off from your childhood

Översättning

De ser hur solljuset brinner hål under stadens nätter
De såg att deras dagdrömmar bara blåste bort
Stirra genom fönstret, se tomheten stå still
När de gömmer sig i sin egen lilla värld
Är det en passion för rampljuset som blir kallt
Lackluster mode, deras stil blir gammal
I en minderårig älskar deras massor dem långt ifrån
När de gömmer sig i sin egen lilla värld.
Plocka upp en gitarr en dag när det börjar regna
Har inte fler låtar av lek, bara fler låtar av tunnelbanan
Livet är en film som visar mänskligt drama av förlust och vinst
Oavsett vart du går är det geni och det är galen
Men det finns åtminstone ingen brist på smärta så viskar du mjukt
Något så mjukt som du gömmer, gömmer dig, gömmer dig i din egen lilla värld.
Bur i en känsla av överhängande ensamhet
Sätt på TV: n. Är det din enda vän?
Gårdagens nyhet, som äntligen försvann
Nu gömmer du dig i din egen lilla värld
Dö offentligt, men säg inte till någon superstjärna
Ingen har förlåtit, fortfarande vet du inte vem du är
Titta på barnen, de går förbi skivbutikerna
När du gömmer dig i din egen lilla värld.
National Enquirer skriver sagor, ditt liv Det var bra
Inte mer, inte mer rock and roll Det bleknade bara bort från din barndom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *