• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • forgotten rebels – little girl

Artist forgotten rebels - Låttitel little girl

Text och översättning: forgotten rebels - little girl. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av forgotten rebels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i forgotten rebels och se vilka fler låtar vi har av forgotten rebels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Did you ever make your mother cry?
Did you look in her face with your piercing eyes?
A troubled childhood took a knife to her heart
When you cover your fears when ever they start
You told your lies to get out of your home
You crept off somewhere and he found you alone
Lust in his eyes weapon in his hand
And he left you there when love always demands
And you see
Only ballerinas can dance
And you found
{Yes you} found a friendly romance
Little girl in the snow
You should've stayed home
Baby it's cold out there tonight
Little girl in the snow
You should've stayed home
Baby it's cold out there
Your school work papers all forgot your name
You became the dust from which you came
All the voices coming out of the dark
The snow melted away all your blood in the park
Tell me darling what you're thinking of
(Summer night) you had fell in love
When you met up with the man with the knife
Now you're all alone in the snow without life
And you see
Only ballerinas can dance
And you found
(Yes you) found a friendly romance
Little girl in the snow
You should've stayed home
Baby it's cold out there tonight
Little girl in the snow
You should've stayed home
Baby it's cold out there

Översättning

Fick du någonsin din mamma att gråta?
Tittade du i hennes ansikte med dina genomträngande ögon?
En orolig barndom tog en kniv till hennes hjärta
När du täcker din rädsla när de börjar
Du berättade för dina lögner att komma ut ur ditt hem
Du kröp iväg någonstans och han hittade dig ensam
Lust i ögonen vapen i handen
Och han lämnade dig där när kärlek alltid kräver
Och du förstår
Endast ballerinor kan dansa
Och du hittade
{Ja du} hittade en vänlig romantik
Liten flicka i snön
Du borde ha stannat hemma
Baby det är kallt där ikväll
Liten flicka i snön
Du borde ha stannat hemma
Baby det är kallt där ute
Alla dina skolpapper glömde ditt namn
Du blev det damm som du kom ifrån
Alla röster som kommer ut ur mörkret
Snön smälte bort allt blod i parken
Berätta för min älskling vad du tänker på
(Sommarnatt) du hade blivit kär
När du träffade mannen med kniven
Nu är du ensam i snön utan liv
Och du förstår
Endast ballerinor kan dansa
Och du hittade
(Ja du) hittade en vänlig romantik
Liten flicka i snön
Du borde ha stannat hemma
Baby det är kallt där ikväll
Liten flicka i snön
Du borde ha stannat hemma
Baby det är kallt där ute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *