Artist foals - Låttitel two steps twice

Text och översättning: foals - two steps twice. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av foals! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i foals och se vilka fler låtar vi har av foals i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sun side sun dance step for two
Sun side dance step for two
Sun side dance step for two
Sun side dance step for two (dance upon and sing)
Sun side dance step for two (dance upon and sing)
Sun side dance step for two (dance upon and sing)
Sun side dance step for two (dance upon and sing)
Sun side dance step for two (dance upon and sing)
Sun side dance step for two (dance upon and sing)
Sun side dance step for two (dance upon and sing)
Sunset disco this is for you!
Thats one step one step two step
Thats two steps two steps speed bikes
Thats one step one step two step
Thats two step dance step speed bikes
Thats one side one side one side
Thats one side two steps speed bikes
Lets swim lets swim lets swim this song
Lets swim lets swim lets swim this song
Thats two step two step one step
Thats one step two step dance step
Thats two step dance step speed bikes
Lets swim lets swim lets swim this off [Repeat x5]

Översättning

Solsidans solsteg för två
Solsidans steg för två
Solsidans steg för två
Solsidans danssteg för två (dansa på och sjunga)
Solsidans danssteg för två (dansa på och sjunga)
Solsidans danssteg för två (dansa på och sjunga)
Solsidans danssteg för två (dansa på och sjunga)
Solsidans danssteg för två (dansa på och sjunga)
Solsidans danssteg för två (dansa på och sjunga)
Solsidans danssteg för två (dansa på och sjunga)
Sunset disco detta är för dig!
Det är ett steg ett steg två steg
Det är två steg två steg hastighetscyklar
Det är ett steg ett steg två steg
Thats två steg dans steg hastighet cyklar
Det är ena sidan ena sidan ena sidan
Det är en sida två steg hastighetscyklar
Låter simma låter simma låter simma den här låten
Låter simma låter simma låter simma den här låten
Det är två steg två steg ett steg
Det är ett steg två steg danssteg
Det är två stegs steg steg cyklar
Låter simma låter simma låter simma detta [Repeat x5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *