Artist foals - Låttitel everytime

Text och översättning: foals - everytime. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av foals! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i foals och se vilka fler låtar vi har av foals i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Come run this way, run this way
Follow, I promise you'll be OK, come this way
Be that way, be that way
Want you, I need you to be OK, what do they know?
I know you're bothered down, oh, you're bothered down
I know I'm trapped, oh yeah, you're trapped
With every time I see you I want to sail away
With every time I see you I want to sail away
Through the night that sounds great
I know it'll be OK, just come this way
Your feet on the dash, you make me crash
See you go flying into the night, forever is past
Do they bother down? Do they bother now?
Oh yeah, you're trapped, oh yeah, you're trapped
With every time I see you I want to sail away
With every time I see you I want to sail away
The lights won't bridge the gap through their holiday
With every time I see you I want to sail away, just sail away
Everytime, now, everytime, now
Anytime, anytime, everytime, now
With every time I see you I want to sail away
With every time I see you I want to sail away
The lights won't bridge the gap through their holiday
With every time I see you I want to sail away, just sail away

Översättning

Kom spring den här vägen, spring den här vägen
Följ, jag lovar att du mår bra, kom den här vägen
Var så, var så
Vill du, jag behöver att du mår bra, vad vet de?
Jag vet att du är störd, åh, du stör dig ner
Jag vet att jag är instängd, åh ja, du är instängd
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg
Genom hela natten låter det bra
Jag vet att det kommer att bli OK, kom bara den här vägen
Dina fötter på strecket, du får mig att krascha
Ser du flyga in på natten, för alltid är förbi
Stör de sig? Bry de sig nu?
Åh ja, du är fångad, åh ja, du är instängd
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg
Ljusen kommer inte att överbrygga klyftan genom sin semester
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg, bara segla iväg
Varje gång, nu, varje gång, nu
När som helst, när som helst, varje gång, nu
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg
Ljusen kommer inte att överbrygga klyftan genom sin semester
Med varje gång jag ser dig vill jag segla iväg, bara segla iväg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *