Artist foals - Låttitel blue blood

Text och översättning: foals - blue blood. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av foals! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i foals och se vilka fler låtar vi har av foals i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You've got the blood on your hands, I think it's my own.
We can go down to the streets and follow the shores.
Of all the people, we could be two.
Then I bite my nails to the quick, run back home.
You've got blue blood on your hands, I know it's my own.
You came at me in the midnight to show me my soul.
Of all the people, I hoped it'd be you.
To come and free me, take me away.
To show me my home.
Where I was born.
Where I belong.
You've got blue blood on your hands, I want you to know.
I hoped you'd come and take me away, back to my home.
Of all the people, it had to be you.
Then I bite my nails to the quick, run back home.
You showed me.
Where to go.
To my home.
To my home.
So take me.
Through the roads.
That you know.
To my home.
You've got blue blood on your hands, I know it's my own.
You came at me in the midnight to show me my soul.
You showed me.
Where to go.
To my home.
To my home.
So take me.
Through the roads.
That you know.
To my home.
Come with me accept it, affect it, protect it.
Come with me accept it, so now you know.
Come with me accept it, effect it, protect it.
Come with me accept it, so now you know.
You showed me.
Where to go.
To my home.
To my home.
So take me.
Through the roads.
That you know.
Where you know.
Where you know.
To my home.
So take me.
Through the roads.
That you know.
Where you know.
You showed me.
Where to go.
To my home.
(Come with me accept it, affect it, protect it.
Come with me accept it, so now you know).
(Come with me accept it, effect it, protect it.
Come with me accept it, so now you know).
You've got blue blood on your hands, I know it's my own.
We can go down to the streets and follow the shores.
Of all the people, I hoped it'd be you.
You showed me my way back home.
To where I was born.
Where I belong.
Where I belong.

Översättning

Du har blodet i dina händer, jag tror att det är mitt eget.
Vi kan gå ner på gatorna och följa stränderna.
Av alla människor kan vi vara två.
Sedan biter jag i naglarna snabbt, springer hem.
Du har blått blod på dina händer, jag vet att det är mitt eget.
Du kom till mig vid midnatt för att visa mig min själ.
Av alla människor hoppades jag att det skulle vara du.
För att komma och befria mig, ta mig bort.
Att visa mig mitt hem.
Där jag föddes.
Var jag hör hemma.
Du har blått blod på dina händer, jag vill att du ska veta.
Jag hoppades att du skulle komma och ta mig bort, tillbaka till mitt hem.
Av alla människor måste det vara du.
Sedan biter jag i naglarna snabbt, springer hem.
Du visade mig.
Vart ska man åka?
Till mitt hem.
Till mitt hem.
Så ta mig.
Genom vägarna.
Att du vet.
Till mitt hem.
Du har blått blod på dina händer, jag vet att det är mitt eget.
Du kom till mig vid midnatt för att visa mig min själ.
Du visade mig.
Vart ska man åka?
Till mitt hem.
Till mitt hem.
Så ta mig.
Genom vägarna.
Att du vet.
Till mitt hem.
Kom med mig acceptera det, påverka det, skydda det.
Följ med mig acceptera det, så nu vet du.
Kom med mig acceptera det, genomföra det, skydda det.
Följ med mig acceptera det, så nu vet du.
Du visade mig.
Vart ska man åka?
Till mitt hem.
Till mitt hem.
Så ta mig.
Genom vägarna.
Att du vet.
Där du vet.
Där du vet.
Till mitt hem.
Så ta mig.
Genom vägarna.
Att du vet.
Där du vet.
Du visade mig.
Vart ska man åka?
Till mitt hem.
(Kom med mig acceptera det, påverka det, skydda det.
Kom med mig acceptera det, så nu vet du).
(Kom med mig acceptera det, genomföra det, skydda det.
Kom med mig acceptera det, så nu vet du).
Du har blått blod på dina händer, jag vet att det är mitt eget.
Vi kan gå ner på gatorna och följa stränderna.
Av alla människor hoppades jag att det skulle vara du.
Du visade mig min väg hem.
Till där jag föddes.
Var jag hör hemma.
Var jag hör hemma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *