Artist foals - Låttitel black gold

Text och översättning: foals - black gold. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av foals! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i foals och se vilka fler låtar vi har av foals i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Top of the world, bottom of the ocean
Top of the world, bottom of the ocean
They built you up and broke you down again
So now you hope to beat the surf in
Cause the future is not what you've seen
It's not where you've been to at all
The future is not what you've seen
It's not where you've been to at all
The future is not what it used to be, used to be
The future is not what it used to be, used to be
Top of the world, bottom of the ocean
Top of the world, bottom of the ocean
They lit you up and found the ground again
So now you know to beat the surf in
Cause the future is not what you've seen
It's not where you've been to at all
The future is not what you've seen
It's not where you've been to at all
The future is not what it used to be, used to be
The future is not what it used to be, used to be
They buried the gold, your ancestry's sold and left
Just the residue
They buried the gold, your ancestry's sold and left
Just the mist of you
They buried the gold, your ancestry's sold and left
Just the residue
They buried the gold, your ancestry's sold and left
Just the mist of you
Now what's happened to you, look what's happened to you
What's happened to you
Now that spring is finally here
Your hollow heart, your hollow heart
Drive through the forest and into the night
Away from the city, away from the light
Follow your heart, your hollow heart
You know
And we're worlds apart
And we're worlds apart
They gouge you out, they dug you in
They took the name right out of your mouth
Hollow heart, your hollow heart
You know
Worlds apart
And we're worlds apart
Into yourself, Pacific
Into yourself, Pacific
Into yourself, Pacific
Into yourself, Pacific
Into yourself
Into yourself
Into yourself
Into yourself
Into yourself
Into yourself

Översättning

Toppen av världen, botten av havet
Toppen av världen, botten av havet
De byggde upp dig och bröt ner dig igen
Så nu hoppas du kunna slå surfen
Orsaken är att framtiden inte är vad du har sett
Det är inte där du har varit alls
Framtiden är inte vad du har sett
Det är inte där du har varit alls
Framtiden är inte vad den brukade vara, brukade vara
Framtiden är inte vad den brukade vara, brukade vara
Toppen av världen, botten av havet
Toppen av världen, botten av havet
De tände upp dig och hittade marken igen
Så nu vet du att slå surfen
Orsaken är att framtiden inte är vad du har sett
Det är inte där du har varit alls
Framtiden är inte vad du har sett
Det är inte där du har varit alls
Framtiden är inte vad den brukade vara, brukade vara
Framtiden är inte vad den brukade vara, brukade vara
De begravde guldet, ditt anor såldes och lämnade
Bara resten
De begravde guldet, ditt anor såldes och lämnade
Bara dimman av dig
De begravde guldet, ditt anor såldes och lämnade
Bara resten
De begravde guldet, ditt anor såldes och lämnade
Bara dimman av dig
Vad har hänt dig nu, se vad som har hänt dig
Vad har hänt med dig
Nu när våren äntligen är här
Ditt ihåliga hjärta, ditt ihåliga hjärta
Kör genom skogen och in på natten
Bort från staden, bort från ljuset
Följ ditt hjärta, ditt ihåliga hjärta
Du vet
Och vi är världar ifrån varandra
Och vi är världar ifrån varandra
De tappar ut dig, de grävde in dig
De tog namnet direkt ur din mun
Ihåligt hjärta, ditt ihåliga hjärta
Du vet
Världar ifrån varandra
Och vi är världar ifrån varandra
In i dig själv, Stilla havet
In i dig själv, Stilla havet
In i dig själv, Stilla havet
In i dig själv, Stilla havet
In i dig själv
In i dig själv
In i dig själv
In i dig själv
In i dig själv
In i dig själv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *