Artist foals - Låttitel albatross

Text och översättning: foals - albatross. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av foals! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i foals och se vilka fler låtar vi har av foals i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Verse 1]
You got an albatross around your neck
Around your neck
You got one hundred broken lightbulbs above your head
They said that you had it coming but I wouldn't bet
Cause you got a slowly ticking time bomb and then you see red
[Pre-Chorus]
Sunblind
Sunblind
[Verse 2]
You got an albatross around your neck
Around your neck
You got a pile of broken wishbones under your bed
And you got a hungry green eyed monster that you keep fed
And it keeps on coming over it wants you dead
[Pre-Chorus]
Sunblind
Sunblind
[Hook]
[Chorus]
You burnt the lungs
That your ancestors created
You sat by the banks
Of the river and you waited
Till time rolled back
And the water had abated
You drank your share
But you still could not be sated
Quicksands of the mind
And the sinkholes you may find
When you look through
The twisting of the vines
[Bridge]
Time comes round
The game is itching at your bone
Chill wind comes round
It's blowing through your home
Quicksands of the mind
And the sinkholes you may find
When you look through
The twisting of the vines
[Chorus]
You burnt the lungs
That your ancestors created
You sat by the banks
Of the river and you waited
Till time rolled back
And the water had abated
You drank your share
But you still could not be sated
You said you're scared
Of the clocks that keep ticking over
We'll find a way
For a life that's worth living over
Again and again
For a life that's worth living over
Again and again

Översättning

[Vers 1]
Du har en albatros runt halsen
Runt nacken
Du har hundra trasiga glödlampor ovanför huvudet
De sa att du hade det men jag skulle inte satsa
För att du fick en långsamt tickande tidsbomb och då ser du rött
[Förkör]
Solskydd
Solskydd
[Vers 2]
Du har en albatros runt halsen
Runt nacken
Du har en hög med trasiga låsben under din säng
Och du har ett hungrigt monster med gröna ögon som du fortsätter mata
Och det fortsätter att komma över det vill att du ska dö
[Förkör]
Solskydd
Solskydd
[Krok]
[Kör]
Du brände lungorna
Att dina förfäder skapade
Du satt vid bankerna
Från floden och du väntade
Till tiden rullade tillbaka
Och vattnet hade avtagit
Du drack din del
Men du kunde fortfarande inte bli mättad
Sinnets kvicksand
Och de sinkholes du kan hitta
När du tittar igenom
Vinstockarnas vridning
[Bro]
Tiden kommer
Spelet kliar i benet
Kylvinden kommer runt
Det blåser igenom ditt hem
Sinnets kvicksand
Och de sinkholes du kan hitta
När du tittar igenom
Vinstockarnas vridning
[Kör]
Du brände lungorna
Att dina förfäder skapade
Du satt vid bankerna
Från floden och du väntade
Till tiden rullade tillbaka
Och vattnet hade avtagit
Du drack din del
Men du kunde fortfarande inte bli mättad
Du sa att du är rädd
Av klockorna som fortsätter att ticka
Vi hittar ett sätt
För ett liv som är värt att leva över
Igen och igen
För ett liv som är värt att leva över
Igen och igen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *