• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • fit for a king – shadows echoes

Artist fit for a king - Låttitel shadows echoes

Text och översättning: fit for a king - shadows echoes. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fit for a king! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fit for a king och se vilka fler låtar vi har av fit for a king i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What brought us here?
Living life inside the lines
Vision impaired
We can be so short sighted
I would rather watch us fall
Than be so passive
I would rather watch us fail
Than be stuck at the start
What happened to our heart?
Are you happy now?
Watching your feet sink into the ground
The silence was it worth it?
To show them you are nothing
Won't you tell me about your heart?
Won't you tell me just what that means?
I've been living in shadows
And hearing these echoes
As they follow me
Walk the line or society will swallow us whole
Fall behind and let the hate consume you
The strong they stand up for their sons and daughters
The weak they flee from the sight of martyrs
We are the fire that won't burn out
Breaking through the veil
Placed over weaker minds
We live in a time where vultures feast
And logic dies
Won't you tell me about your heart?
Won't you tell me just what that means?
I've been living in shadows
And hearing these echoes
As they follow me
Won't you tell me about your heart?
Won't you tell me just what that means?
I've been living in shadows
And hearing these echoes
As they follow me
Won't you tell me about your heart?
Won't you tell me just what that means?
I've been living in shadows
And hearing these echoes
As they follow me
I've been living in shadows
And hearing these echoes
As they follow me

Översättning

Vad tog oss hit?
Att leva livet inom raderna
Synskadad
Vi kan vara så kortsiktiga
Jag skulle hellre se oss falla
Än så passiv
Jag skulle hellre se oss misslyckas
Än att sitta fast i början
Vad hände med vårt hjärta?
Är du glad nu?
Att se dina fötter sjunka ner i marken
Tystnaden var det värt det?
För att visa dem är du ingenting
Kommer du inte att berätta om ditt hjärta?
Ska du inte berätta precis vad det betyder?
Jag har levt i skuggor
Och att höra dessa ekon
När de följer mig
Gå på linjen eller samhället kommer att svälja oss hela
Kom bakom och låt hatet förtära dig
De starka står de upp för sina söner och döttrar
De svaga flyr från synen av martyrer
Vi är elden som inte kommer att brinna ut
Bryter igenom slöjan
Placerad över svagare sinnen
Vi lever i en tid där gamar festar
Och logiken dör
Kommer du inte att berätta om ditt hjärta?
Ska du inte berätta precis vad det betyder?
Jag har levt i skuggor
Och att höra dessa ekon
När de följer mig
Kommer du inte att berätta om ditt hjärta?
Ska du inte berätta precis vad det betyder?
Jag har levt i skuggor
Och att höra dessa ekon
När de följer mig
Kommer du inte att berätta om ditt hjärta?
Ska du inte berätta precis vad det betyder?
Jag har levt i skuggor
Och att höra dessa ekon
När de följer mig
Jag har levt i skuggor
Och att höra dessa ekon
När de följer mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *