Artist fit for a king - Låttitel pissed off

Text och översättning: fit for a king - pissed off. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fit for a king! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fit for a king och se vilka fler låtar vi har av fit for a king i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Everyday is another war
We live and die in a hopeless world
Laying waste to the innocent
With no regret, I'm sick of it
We create, we destroy
The descendants blade
Will pierce the flesh
We attack and deploy
We are slaves to nothing
But the wars that we fight
It's never ending
The carnage that we see on our TV screens
It's never ending
The hate that tears this world apart
It's never ending
This is just the beginning
Wake up
Don't just sit back
And watch this world fall apart
Everyday is another war
We live and die in a hopeless world
Laying waste to the innocent
With no regret, I'm sick of it
Everyday is another war
We live and die in a hopeless world
Laying waste to the innocent
With no regret, I'm sick of it
Guns firing into masses
Buildings burning, society collapses
We can't just sit back and accept this
We must end, end this terror
This must end
This must end
This must end
This must end
This must end
End this terror
Everyday is another war
We live and die in a hopeless world
Laying waste to the innocent
With no regret, I'm sick of it
Everyday is another war
We live and die in a hopeless world
Laying waste to the innocent
With no regret, I'm sick of it
We create, we destroy
We create
We are slaves to nothing
But the blood on our hands

Översättning

Varje dag är ett nytt krig
Vi lever och dör i en hopplös värld
Lägger avfall till de oskyldiga
Med ingen ånger är jag trött på det
Vi skapar, vi förstör
Avkomman blad
Kommer igenom köttet
Vi attackerar och distribuerar
Vi är slavar till ingenting
Men de krig som vi kämpar
Det tar aldrig slut
Blodbadet som vi ser på våra TV-skärmar
Det tar aldrig slut
Det hat som tärar världen
Det tar aldrig slut
Detta är bara början
Vakna
Luta dig inte bara tillbaka
Och se den här världen falla sönder
Varje dag är ett nytt krig
Vi lever och dör i en hopplös värld
Lägger avfall till de oskyldiga
Med ingen ånger är jag trött på det
Varje dag är ett nytt krig
Vi lever och dör i en hopplös värld
Lägger avfall till de oskyldiga
Med ingen ånger är jag trött på det
Vapen skjuter in i massor
Byggnader brinner, samhället kollapsar
Vi kan inte bara luta oss tillbaka och acceptera detta
Vi måste avsluta, avsluta denna terror
Detta måste ta slut
Detta måste ta slut
Detta måste ta slut
Detta måste ta slut
Detta måste ta slut
Avsluta denna terror
Varje dag är ett nytt krig
Vi lever och dör i en hopplös värld
Lägger avfall till de oskyldiga
Med ingen ånger är jag trött på det
Varje dag är ett nytt krig
Vi lever och dör i en hopplös värld
Lägger avfall till de oskyldiga
Med ingen ånger är jag trött på det
Vi skapar, vi förstör
Vi skapar
Vi är slavar till ingenting
Men blodet på våra händer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *