• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • fit for a king – more than nameless

Artist fit for a king - Låttitel more than nameless

Text och översättning: fit for a king - more than nameless. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fit for a king! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fit for a king och se vilka fler låtar vi har av fit for a king i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I will survive. I had it all figured out
A career, a future, I had no doubts
I was never a stranger to substance
I never thought it would end up like this
Watching the best of your life slip through your hands and pass you by
Constantly reminded that you've clipped your wings and can no longer fly
Time wasted on hearts of stone and stares that cut my flesh
Please tell me there is more to this
Lift me up so I can see
Past the darkness inside of me
Show me who I'm meant to be
I know that I'm worth saving
Lift me up, 'cause I'm worth saving
Show me hope and lift me up
This is my cry
This is my cry, let me feel cared for
This is my cry. Let them see who I really am
The world needs to know that I'm more than just failed aspirations
I am more than nameless
I've been spit on, I've been cast away
I am more than decay
You'll never hold me down
Rise up
I'm not nameless

Översättning

Jag överlever. Jag hade allt räknat ut
En karriär, en framtid, jag tvivlade inte
Jag var aldrig främling för substans
Jag trodde aldrig att det skulle hamna så här
Att se det bästa av ditt liv glida genom dina händer och passera dig
Påminde ständigt att du har klippt dina vingar och inte längre kan flyga
Tid slösas bort på hjärtan av sten och stirrar som skär mitt kött
Snälla berätta för mig att det finns mer i det här
Lyft upp mig så att jag kan se
Förbi mörkret inuti mig
Visa mig vem jag är tänkt att vara
Jag vet att jag är värt att spara
Lyft upp mig, för jag är värt att spara
Visa mig hopp och lyft mig
Det här är mitt rop
Det här är mitt rop, låt mig känna omhändertagna
Det här är mitt rop. Låt dem se vem jag verkligen är
Världen behöver veta att jag är mer än bara misslyckade ambitioner
Jag är mer än namnlös
Jag har spottats på, jag har kastats bort
Jag är mer än förfall
Du kommer aldrig hålla mig nere
Stig upp
Jag är inte namnlös

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *