• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • fit for a king – forever unbroken

Artist fit for a king - Låttitel forever unbroken

Text och översättning: fit for a king - forever unbroken. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fit for a king! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fit for a king och se vilka fler låtar vi har av fit for a king i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You know nothing, when you tell me
That I worship a fabricated story in the sky
Throwing away decency because you can't grasp
The life of peace and the voice of potency
Your words are wasted on me
I feel His breath and have seen great thongs
I've got nothing to hide, and nothing to lose
You can spit out your lies, while I tell you the truth
Mark my words, I won't back down
Spit out your lies
Nothing you can say will change my mind
This is my life, this is my soul
All that I see points back to the divine
This is my life, you'll never change me
Mark my words, I won't back down
Lies have put me down
Hate has shut me out
Through the trials and the pain
I will remain forever unbroken
When skin separates from bone
I'll never betray my vows
When death knocks at my door
I'll never give in to the ones who doubted
The ones who pick weak faith apart
Keep coming with broken daggers
They will never pierce my heart
You'll never change me

Översättning

Du vet ingenting när du säger till mig
Att jag dyrkar en tillverkad berättelse på himlen
Kasta bort anständighet för att du inte kan förstå
Fridens liv och kraftens röst
Dina ord slösas bort på mig
Jag känner hans andetag och har sett stora remmar
Jag har inget att dölja och inget att förlora
Du kan spotta ut dina lögner, medan jag säger sanningen
Markera mina ord, jag kommer inte tillbaka
Spotta ut dina lögner
Inget du kan säga kommer att ändra mig
Det här är mitt liv, det här är min själ
Allt jag ser pekar tillbaka på det gudomliga
Det här är mitt liv, du kommer aldrig att förändra mig
Markera mina ord, jag kommer inte tillbaka
Lögner har lagt mig ner
Hat har stängt mig
Genom prövningarna och smärtan
Jag kommer att förbli för alltid obruten
När huden skiljer sig från benet
Jag ska aldrig förråda mina löften
När döden bankar på min dörr
Jag kommer aldrig ge efter för de som tvivlade
De som väljer svag tro ifrån varandra
Fortsätt komma med trasiga dolkar
De kommer aldrig att tränga igenom mitt hjärta
Du kommer aldrig att förändra mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *