• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • fit for a king – a greater sense of self

Artist fit for a king - Låttitel a greater sense of self

Text och översättning: fit for a king - a greater sense of self. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fit for a king! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fit for a king och se vilka fler låtar vi har av fit for a king i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Save me from myself
Was the price I paid not enough
To prove my devotion to you
My body is bruised and broken
From being a faithful servant
Use me or let me go
This is too much to take
Move me or let me fall
Relieve me of this burden
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me (around me)
Make me see
That this isn't all for gain
Make me see
That there is more waiting at the end
Don't You see that I do this
All for you
So save from myself
If I'm not left abandoned
Why do I feel like less of a man
Than the one I was before
Teach me how to grow
If I'm not left abandoned
Why do I feel like less of a man
Than the one I was before (I was before)
Teach me how to grow
Don't live for yourself
You'll lose it all
The reward is worth nothing
It all will fall
I have realized that
The prize is life step aside
I will be heard
There will be change
I will make a difference
There will be change
It's not about the things I've gained
Or the path I've chosen
I'm giving up everything I've made
Breaking free or false intentions
Use me or let me go
This is too much to take
Move me or let me fall
Relieve me of this burden
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me
Have more faith in me
I'm not guided by ways
That will lead to nothing
Have more faith in me
I grow this garden
But it's dead around me

Översättning

Rädda mig från mig själv
Var det pris jag betalade inte tillräckligt
För att bevisa min hängivenhet för dig
Min kropp är trasig och trasig
Från att vara en trogen tjänare
Använd mig eller låt mig gå
Det här är för mycket att ta
Rör mig eller låt mig falla
Befri mig från denna börda
Tro mer på mig
Jag styrs inte av sätt
Det leder till ingenting
Tro mer på mig
Jag odlar den här trädgården
Men det är dött runt mig (runt mig)
Få mig att se
Att detta inte är allt för vinst
Få mig att se
Att det väntar mer i slutet
Ser du inte att jag gör det här
Allt för dig
Så spara från mig själv
Om jag inte lämnas övergiven
Varför känner jag mig mindre av en man
Än den jag var tidigare
Lär mig hur man växer
Om jag inte lämnas övergiven
Varför känner jag mig mindre av en man
Än den jag var tidigare (jag var tidigare)
Lär mig hur man växer
Bor inte för dig själv
Du tappar allt
Belöningen är ingenting värt
Allt kommer att falla
Jag har insett det
Priset är livet steg åt sidan
jag kommer att bli hörd
Det kommer att förändras
Jag kommer att göra skillnad
Det kommer att förändras
Det handlar inte om de saker jag har fått
Eller den väg jag har valt
Jag ger upp allt jag har gjort
Bryta fri eller falska avsikter
Använd mig eller låt mig gå
Det här är för mycket att ta
Rör mig eller låt mig falla
Befri mig från denna börda
Tro mer på mig
Jag styrs inte av sätt
Det leder till ingenting
Tro mer på mig
Jag odlar den här trädgården
Men det är dött runt mig
Tro mer på mig
Jag styrs inte av sätt
Det leder till ingenting
Tro mer på mig
Jag odlar den här trädgården
Men det är dött runt mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *