Artist fireflight - Låttitel last kiss

Text och översättning: fireflight - last kiss. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fireflight! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fireflight och se vilka fler låtar vi har av fireflight i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Look the sun is rising I can taste the end.
Wake up my sleepwalkers it's time for you to scatter.
The kiss of death, fresh on his lips
the enemy brings his best.
Yes I will submit I'll bend before you now.
Hit me again I know who I am.
Hit me again the power is mine.
Hit me again my blood's not my own.
Where are your nails now?
Salty sweat stings my wounds
burning with the heat of your hate.
Wounded for your transgressions I lift up the weight.
I carry death to the altar
and I sacrifice myself

Översättning

Se solen stiger upp Jag kan smaka på slutet.
Vakna upp mina sömngångare, det är dags för dig att sprida.
Dödens kyss, fräsch på hans läppar
fienden ger sitt bästa.
Ja, jag kommer att skicka mig, jag böjer dig nu.
Slå mig igen jag vet vem jag är.
Slå mig igen kraften är min.
Slå mig igen mitt blod är inte mitt eget.
Var är dina naglar nu?
Salt svett svider i mina sår
brinner med hett från ditt hat.
Sårad för dina överträdelser lyfter jag upp vikten.
Jag bär döden till altaret
och jag offrar mig själv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *