• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • fiona – love makes you blind

Artist fiona - Låttitel love makes you blind

Text och översättning: fiona - love makes you blind. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av fiona! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i fiona och se vilka fler låtar vi har av fiona i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I see you're hurting and it shows like violet
Seems like you'll always feel this way
It sure is easy to say you'll survive it
No one's going through your hell
How could she walk away from so much love
How could she fool you all this time
Wide open eyes sometimes can't see it coming
I guess
It's true
That love can make you
Love can make you blind
Love makes you blind
Burns out the eyes of your heart
Yeah, love makes you blind
She was the center of your universe
She was the center of your life
She was the answer to a lover's dream
That maybe comes once, never twice
It's like you stood before a tidal wave
And every bone was crushed inside
She said it couldn't be
Then you were broke down and crying
Right then you could see
It used to hurt and then it shows like violet
How could she fool you all this time?
I guess
It's true
That love can make you
Love can make you blind
Love makes you blind
Burns out the eyes of your heart
Yeah, love makes you blind
Gone and burn out the eyes of your heart
Yeah, love makes you blind
And the more you love, yeah
Love makes you blind

Översättning

Jag ser att du gör ont och det ser ut som violett
Verkar som att du alltid kommer att känna så här
Det är säkert lätt att säga att du kommer att överleva det
Ingen går igenom ditt helvete
Hur kunde hon gå ifrån så mycket kärlek
Hur kunde hon lura dig hela tiden
Stora öppna ögon kan ibland inte se det komma
jag antar
Det är sant
Den kärleken kan göra dig
Kärlek kan göra dig blind
Kärlek gör dig blind
Bränner ut ditt hjärta
Ja, kärlek gör dig blind
Hon var centrum för ditt universum
Hon var mitt i ditt liv
Hon var svaret på en älskares dröm
Det kanske kommer en gång, aldrig två gånger
Det är som om du stod framför en flodvåg
Och varje ben krossades inuti
Hon sa att det inte kunde vara
Då bröt du ner och grät
Just då kunde du se
Det brukade göra ont och sedan visar det sig som violett
Hur kunde hon lura dig hela tiden?
jag antar
Det är sant
Den kärleken kan göra dig
Kärlek kan göra dig blind
Kärlek gör dig blind
Bränner ut ditt hjärta
Ja, kärlek gör dig blind
Borta och bränna ut ditt hjärtas ögon
Ja, kärlek gör dig blind
Och ju mer du älskar, ja
Kärlek gör dig blind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *