• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • Fertig, Los! – Pläne für die Zukunft

Artist Fertig, Los! - Låttitel Pläne für die Zukunft

Text och översättning: Fertig, Los! - Pläne für die Zukunft. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Fertig, Los!! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven F i Fertig, Los! och se vilka fler låtar vi har av Fertig, Los! i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Leg mich in Ketten und zieh mich weiter
Solang ich noch Kraft hab, um mich zu wehren
Du denkst, ich folg dir, wohin du mich leitest
Ich kann meine Beine kaum noch spüren
Und du schmiedest Pläne für die Zukunft
Ich seh hier keine Zukunft, wo soll die bitte sein
Du schmiedest Pläne für den Winter
Wir haben erst September, was denkst du dir dabei? Der Weg ist gezeichnet von Unsicherheiten
Du redest von Liebe und regst mich auf
Du sitzt hier und schmiedest an rostigen Eisen
Lass doch den Dingen ihren Lauf
Denn du schmiedest Pläne für die Zukunft
Doch wir werden in Zukunft nicht mehr zusammen sein
Du schmiedest Pläne für die Zukunft
Wir haben keine Zukunft, wir sehn es nur nicht ein  Und du schmiedest Pläne für die Zukunft
Ich seh hier keine Zukunft, wo soll die bitte sein
Du schmiedest Pläne für den Winter
Wir haben erst September, was denkst du dir dabei? Du schmiedest Pläne für die Zukunft
Doch wir werden in Zukunft nicht mehr zusammen sein
Du schmiedest Pläne für die Zukunft
Wir haben keine Zukunft, wir sehn es nur nicht ein 

Översättning

Sätt mig i kedjor och dra mig med
Så länge jag ännu har kraft. att försvara mig
Du tror, jag följer dig, dit du leder mig
Jag kan knappt känna mina ben längre
Och du smider planer för framtiden
Jag ser ingen framtid här, snälla var skulle den vara
Du smider planer för vintern
Vi har bara September, vad tänker du om det? Vägen är markerad med osäkerhet
Du talar om kärlek och retar upp mig
Du sitter här och smider med rostigt järn
Men låt saker ha sin gång
Eftersom du smider planer för framtiden
Men vi kommer inte mer att vara tillsammans i framtiden
Du smider planer för framtiden
Vi har ingen framtid, vi bara ser det inte Och du smider planer för framtiden
Jag ser ingen framtid här, snälla var skulle den vara
Du smider planer för vintern
Vi har bara September, vad tänker du om det? Du smider planer för framtiden
Men vi kommer inte mer att vara tillsammans i framtiden
Du smider planer för framtiden
Vi har ingen framtid, vi bara ser det inte 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *