Artist feloni - Låttitel clit licka

Text och översättning: feloni - clit licka. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av feloni! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i feloni och se vilka fler låtar vi har av feloni i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Verse 1 (Feloni)
It's the F.
The E.
The L. O. N. I.
I'm in this muthaf-cka'
And, yes, you know why
I'ma give you the dooky
Real sh-t with no flies
I'ma take the pussi
I'm straight on you, guy
Always talk'n 'bout you minaj'n
One b-tch, two b-tches you messag'n
Where the f-ck they at
Prove yo mouth'n
And while you talk'n sh-t
Even yo momma's a
(Clit Licka)
Chorus
When yo girl staring at me from across the bar
When yo girl let me hit it from inside yo car
When yo girl cut you off and you think it's bizarre
She's a
(Clit Licka)
When you blow your girl up and she don't answer the phone
When you try'n to get a nut and she faken the moan
N-gga, give the girl up
She aiin't into the bone
She's a
(Clit Licka)
Verse 2 (Aarika rep'n Trinidad, Bedstuy & Brooklyn)
Yo, I love the green
Both money and trees
F-ck how n-ggaz feel
I'm runn'n in a 100 degrees
Sh-t's hot
But still a b-tch gotta stay with the heat
When them things pop
Flip-flops stop where they be
See you f-ck'n with a bad b-tch
Straight Brooklyn bandit
I'm just say'n, duke
You know you can't handle it
Plus I'm say'n that my b-tch is more man with it
Don't want no d-ck but I might get with a
(Clit Licka)
Yeah, you know
Eyes low
Hydro is what I blow
From the "D"
All the way to Brooklyn, baby
Bedstuy ladies act'n crazy
Yes, it's me, haters
Do ya' thang
Bless'n me every time you say my name
And I'm stress free
Please believe
I'm relieved while yo chest pains
Cuz I'ma
(Clit Licka)
Chorus
Verse 3 (Feloni)
I know I got a pussi
But ain't no pussi-b-tch
Show me the enemy
I'll empty out the clip
Pour out the Henn
Know I'ma sip it
Talk about the paper, B
I'm ready to flip it
What the f-ck you talk'n, boy
You's a "rider"
When my girl pulled the glock
All you did was holla
Took yo ass home
Jumped in the shower
And yo b-tch called again
(True story)
New York, Cali, ATL
Houston, Chi-town
Lickers dwell
Feel what I'm say'n
Baby, yell
What E-40 say, "Feel my smell"
Get a glass of water
Cuz I know you choken
On the fact that I'm the one she's hold'n
What's up, boy
You got them toys
But I'm the one she wants with the thump-thump noise
Chorus

Översättning

Vers 1 (Feloni)
Det är F.
E.
L. O. N. I.
Jag är i den här muthaf-cka '
Och ja, du vet varför
Jag ger dig dooky
Verklig sh-t utan flugor
Jag tar pussi
Jag är rakt på dig, kille
Prata alltid om minaj'n
En b-tch, två b-tches du messag'n
Där f-ck de är på
Bevisa att du är munnen
Och medan du pratar och sh-t
Även mamma är en
(Clit Licka)
Kör
När du tjej stirrar på mig från baren
När din tjej lät mig slå den inifrån din bil
När tjejen avskärmer dig och du tycker att det är bisarrt
Hon är en
(Clit Licka)
När du spränger din tjej och hon svarar inte i telefonen
När du försöker att få en mutter och hon fejkar stönen
N-gga, ge upp flickan
Hon är inte in i benet
Hon är en
(Clit Licka)
Vers 2 (Aarika rep'n Trinidad, Bedstuy & Brooklyn)
Yo, jag älskar greenen
Både pengar och träd
F-ck hur n-ggaz känns
Jag kör 100 grader
Sh-t är hett
Men ändå måste en b-tch stanna vid värmen
När det dyker upp saker
Flip-flops stannar där de är
Vi ses f-ck'n med en dålig b-tch
Rak Brooklyn-bandit
Jag säger bara, hertig
Du vet att du inte klarar det
Dessutom säger jag att min b-tch är mer man med den
Vill inte ha någon d-ck men jag kan komma med en
(Clit Licka)
Ja, du vet
Ögonen är låga
Hydro är det jag blåser
Från "D"
Hela vägen till Brooklyn, älskling
Bedstuy damer agerar galen
Ja, det är jag, hatare
Gör din grej
Välsigna mig varje gång du säger mitt namn
Och jag är stressfri
Snälla tro
Jag är lättad medan du bröstsmärtor
Jag är ju
(Clit Licka)
Kör
Vers 3 (Feloni)
Jag vet att jag fick en pussi
Men det är ingen pussi-b-tch
Visa mig fienden
Jag tömmer klippet
Häll ut Henn
Vet att jag smuttar på det
Prata om tidningen, B
Jag är redo att vända på den
Vad f-ck du pratar och pojke
Du är en "ryttare"
När min tjej drog glocken
Allt du gjorde var holla
Tog rumpan hem
Hoppade i duschen
Och du ringde igen
(Sann historia)
New York, Cali, ATL
Houston, Chi-town
Lickers bor
Känn vad jag säger n
Baby, skrika
Vad E-40 säger, "Känn min lukt"
Få ett glas vatten
För jag vet att du choken
På det faktum att jag är den som hon håller
Hur är det, grabben
Du fick dem leksaker
Men jag är den hon vill ha med dunk-dunk-bullret
Kör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *