• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • far from alaska – relentless

Artist far from alaska - Låttitel relentless

Text och översättning: far from alaska - relentless. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av far from alaska! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i far from alaska och se vilka fler låtar vi har av far from alaska i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Spent my living
Feeling blue
Full of boundaries
Like I was taught to
Spent my living
On my own
Feeling sorry
For what I've become
Catatonic
White blank page
No aim, no goal
Walking in a maze
And I kept going
Like a fool
Faking cool lines
Like I had a clue
Now I'm walking
In my own shoes
Down the path that
Life's forced me to
Then I could see
My future self
Caring no more
'Bout this living hell
Break me, take me
Relentless game
Cause I'm not the one I was before
And now I claim to live and die among the rest
Break me, take me
Relentless game
Off the chains I go release my soul
And drown myself in tides of what is truly new
The world's weight on my back
And I'm not going back home
In my journey I craft
The love, the joys of tomorrow
(I'm not going back home)

Översättning

Tillbringade mitt liv
Känns blå
Full av gränser
Som jag lärde mig
Tillbringade mitt liv
Ensam
Känna sig ledsen
För vad jag har blivit
Katatonisk
Vit blank sida
Inget mål, inget mål
Gå i en labyrint
Och jag fortsatte
Som en dåre
Falska linjer
Som om jag hade en aning
Nu går jag
I mina egna skor
På vägen som
Livet har tvingat mig att
Då kunde jag se
Mitt framtida jag
Omsorg inte mer
'' Om detta levande helvete
Bryt mig, ta mig
Obevekligt spel
För jag är inte den jag var tidigare
Och nu hävdar jag att jag lever och dör bland de andra
Bryt mig, ta mig
Obevekligt spel
Från kedjorna släpper jag min själ
Och drunkna i tidvatten av det som verkligen är nytt
Världens vikt på min rygg
Och jag går inte hem
På min resa skapar jag
Kärleken, morgondagens glädje
(Jag går inte hem)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *