• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • face to face – waiting to be saved

Artist face to face - Låttitel waiting to be saved

Text och översättning: face to face - waiting to be saved. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av face to face! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i face to face och se vilka fler låtar vi har av face to face i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I heard about this story in the news today
About a man who lost his senses, lost his way
About a man who had his world taken away
He took his life but not before he made them pay
So go on ask yourself the question
Are you convinced that you're OK?
Often times it makes me wonder
Are we not that safe?
I heard a story about this woman yesterday
A twenty-seven year old teacher of fifth grade
A kid brought a gun to school and took her life away
The politicians placed the blame and nothing changed
And I feel it today
It feels like nothing else, nothing else
I am waiting to be saved
Helpless
I feel it today
It feels like nothing else, nothing else
I am waiting to be saved
I heard a story from the media today
About a man who lost his senses, lost his way
About a woman who was taken yesterday
About the children who may never see the light of day

Översättning

Jag hörde om den här historien i nyheterna idag
Om en man som förlorade sinnen, förlorade sin väg
Om en man som fick sin värld borttagen
Han tog sitt liv men inte innan han fick dem att betala
Så fortsätt ställa dig själv frågan
Är du övertygad om att du mår bra?
Ofta får det mig att undra
Är vi inte så säkra?
Jag hörde en historia om den här kvinnan igår
En tjugosju år gammal lärare i femte klass
Ett barn förde en pistol till skolan och tog bort livet
Politikerna lade skulden och ingenting förändrades
Och jag känner det idag
Det känns som ingenting annat, ingenting annat
Jag väntar på att bli räddad
Hjälplös
Jag känner det idag
Det känns som ingenting annat, ingenting annat
Jag väntar på att bli räddad
Jag hörde en berättelse från media idag
Om en man som förlorade sinnen, förlorade sin väg
Om en kvinna som togs igår
Om barnen som kanske aldrig ser dagens ljus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *