• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • face to face – i know you well

Artist face to face - Låttitel i know you well

Text och översättning: face to face - i know you well. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av face to face! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i face to face och se vilka fler låtar vi har av face to face i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Try not to try
Try not to care
It's really easy once you learn
That no one is listening
Try not to give
Try not to help
You'll do much better for yourself
Because nothing else matters
I know you well by now
You're that good person
Don't be afraid
Don't be naive
You think you're better than me
Well you're sadly mistaken
I know you well by now
You're that good person
It's all the same inside our minds
Everything is justified
What is wrong and what is right
Everything is justified

Översättning

Försök att inte försöka
Försök att inte bry dig
Det är väldigt enkelt när du lär dig
Att ingen lyssnar
Försök att inte ge
Försök att inte hjälpa
Du kommer att göra mycket bättre för dig själv
Eftersom inget annat betyder något
Jag känner dig väl nu
Du är den där bra personen
Var inte rädd
Var inte naiv
Du tror att du är bättre än jag
Du har tyvärr fel
Jag känner dig väl nu
Du är den där bra personen
Det är samma sak i våra sinnen
Allt är berättigat
Vad är fel och vad som är rätt
Allt är berättigat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *