• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • face to face – double crossed

Artist face to face - Låttitel double crossed

Text och översättning: face to face - double crossed. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av face to face! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i face to face och se vilka fler låtar vi har av face to face i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Remember when we used to have it made?
It never seemed like we were on the take
But we were double crossed
Along the way
It's hard to see it any other way
You're tilted and you're not quite true
I should've done away with you
Telling me the things you knew I wanted
But you were leaving out the best part and
Saving it for last
Remember when we used to have it made?
It never seemed like we were on the take
But we were double crossed
Along the way
It's hard to seem it any other way
Jilted and when I came to
I knew I couldn't count on you
Telling me the things I thought I wanted
Were just beyond my reach but not my grasp
And I put out my hand

Översättning

Kommer du ihåg när vi brukade göra det?
Det verkade aldrig som om vi var på språng
Men vi korsades dubbelt
Längs vägen
Det är svårt att se det på något annat sätt
Du är lutad och du är inte riktigt sant
Jag borde ha gjort bort dig
Berättade för mig de saker du visste att jag ville ha
Men du lämnade ut det bästa och
Sparar det till sist
Kommer du ihåg när vi brukade göra det?
Det verkade aldrig som om vi var på språng
Men vi korsades dubbelt
Längs vägen
Det är svårt att verka på något annat sätt
Jilted och när jag kom till
Jag visste att jag inte kunde lita på dig
Berättade för mig de saker jag trodde jag ville ha
Var strax utanför min räckvidd men inte mitt grepp
Och jag lade ut min hand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *