• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • face to face – chesterfield king

Artist face to face - Låttitel chesterfield king

Text och översättning: face to face - chesterfield king. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av face to face! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven f i face to face och se vilka fler låtar vi har av face to face i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We stood in your room and laughed out loud.
Suddenly the laughter died and we were caught in an eye to eye.
We sat on the floor and did we sit close. I could smell your thoughts and thought. do you want to touch a lot like me? too scared to say a thing. I left your house and kicked myself. I put those
Ings on a shelf to die. I guess I'm not a gambling type but think of what the two of us had lost.
Had lost.
I needed some time to think it out. 7-eleven parking lot. a toothless woman turned and stopped. I gave her a dime and a chesterfield. she leaned down and kissed my cheek. I was scared but it fel
Et.
Felt so sweet.
She asked me if I had a name. I told her I was glued up on some chick. we sat and smoked against the wall.
Drank a beer, felt the chill of fall.
Of fall.
I took my car and drove it down the hill by your house. I drove so fast. the wind it couldn't cool me down, so I turned it around and came back up. you were waiting on your step, steam showing o
Ur breath and water in your eyes. we pulled each other into one, parkas clinging on the lawn and kissed right there.
Said all my chicks they smoke these things and handed you a chesterfield king. held your hand and watched tv and traced the little lines along your palm.
Your palm.
I took my car and drove it down the hill by your house.
I drove so fast.
The wind it couldn't cool me down, so I turned it around
And came back up.
You were waiting on your step, steam showing off your breath
And water in your eyes.
We pulled each other into one, parkas
Clinging on the lawn and kissed right there.
Right there.

Översättning

Vi stod i ditt rum och skrattade högt.
Plötsligt dog skrattet och vi blev fångade i öga mot öga.
Vi satt på golvet och satte oss nära. Jag kände lukten av dina tankar och tankar. vill du röra mycket som jag? för rädd för att säga något. Jag lämnade ditt hus och sparkade mig själv. Jag lägger dem
Ings på en hylla för att dö. Jag antar att jag inte är en speltyp men tänker på vad vi två hade förlorat.
Hade förlorat.
Jag behövde tid att tänka igenom det. 7-elva parkeringsplats. en tandlös kvinna vände sig och stannade. Jag gav henne en krona och en chesterfield. hon lutade sig ner och kysste min kind. Jag var rädd men det var fel
Et.
Kändes så söt.
Hon frågade mig om jag hade ett namn. Jag sa till henne att jag var limmad på någon brud. vi satt och rökte mot väggen.
Drack en öl, kände höstens kyla.
Av allt.
Jag tog min bil och körde nerför backen vid ditt hus. Jag körde så fort. vinden kunde inte svalna mig, så jag vände på den och kom upp igen. du väntade på ditt steg, ånga visar o
Ur andetag och vatten i dina ögon. vi drog varandra i en, parkas klamrade sig fast på gräsmattan och kysste precis där.
Sa alla mina kycklingar de röker dessa saker och gav dig en chesterfield-kung. höll din hand och tittade på tv och spårade de små linjerna längs din handflata.
Din handflata.
Jag tog min bil och körde nerför backen vid ditt hus.
Jag körde så fort.
Vinden det kunde inte svalna mig, så jag vände på den
Och kom tillbaka.
Du väntade på ditt steg, ånga visade din andedräkt
Och vatten i dina ögon.
Vi drog varandra i en, parkas
Klamrade sig fast på gräsmattan och kysste precis där.
Precis där.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *