• Homepage
  • >
  • F
  • >
  • Fabrizio Moro & Ermal Meta – Non mi avete fatto niente

Artist Fabrizio Moro & Ermal Meta - Låttitel Non mi avete fatto niente

Text och översättning: Fabrizio Moro & Ermal Meta - Non mi avete fatto niente. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Fabrizio Moro & Ermal Meta! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven F i Fabrizio Moro & Ermal Meta och se vilka fler låtar vi har av Fabrizio Moro & Ermal Meta i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A Il Cairo non lo sanno che ore sono adesso,
il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso.
In Francia c’è un concerto, la gente si diverte,
qualcuno canta forte, qualcuno grida “a morte”. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male.
Il cielo non fa sconti, neanche a un funerale.
A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna,
di gente sull’asfalto e sangue nella fogna. E questo corpo enorme che noi chiamiamo “Terra”,
ferito nei suoi organi dall’Asia all’Inghilterra.
Galassie di persone disperse nello spazio
ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Di madri senza figli, di figli senza padri,
di volti illuminati, come muri senza quadri.
Minuti di silenzio, spezzati da una voce:
“Non mi avete fatto niente.” Non mi avete fatto niente.
Non mi avete tolto niente.
Questa è la mia vita che va avanti
oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente.
Non avete avuto niente.
Perché tutto va oltre
le vostre inutili guerre. C’è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti,
le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti,
ingressi separati della stessa casa,
miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, facce senza nomi,
scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani.
Perché la nostra vita non è un punto di vista
e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente.
Non mi avete tolto niente.
Questa è la mia vita che va avanti
oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente.
Non avete avuto niente.
Perché tutto va oltre
le vostre inutili guerre,
le vostre inutili guerre. Cadranno i grattacieli, le metropolitane,
i muri di contrasto, alzati per il pane.
Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino
il mondo si rialza col sorriso di un bambino,
col sorriso di un bambino,
col sorriso di un bambino. Non mi avete fatto niente.
Non avete avuto niente.
Perché tutto va oltre
le vostre inutili guerre. Non mi avete fatto niente.
Le vostre inutili guerre.
Non mi avete tolto niente.
Le vostre inutili guerre
Non mi avete fatto niente.
Le vostre inutili guerre.
Non avete avuto niente.
Le vostre inutili guerre. Sono consapevole che tutto più non torna.
La felicità volava
come vola via una bolla. 

Översättning

I Kairo vet man inte hur mycket klockan är
Solen över Ramblan är inte den samma idag
I Frankrike är det konsert, människor har det bra
Några sjunger kraftigt, några skriker ”låt dem dö” I London regnar det alltid, men idag gör det inte ont
Himlen ger inga uppskov, inte heller på begravningar
I Nice blev havet rött på grund av eldar och skam
Av folk på asfalten och blod i kloaken Och denna enorma kropp vi kallar ”Jorden”
Skadad i sina organ från Asien till England
Galaxer av människor vilse i rymden
Men det viktigaste, det är en krams rum Av mödrar utan barn, barn utan fäder
Av upplysta miner, liksom väggar utan tavlor
Tysta sorgeminuter, brutna av en röst
”Ni har inte gjort mig någonting” Ni har inte gjort mig någonting
Ni har inte tagit någonting ifrån mig
Detta är mitt liv som fortsätter framåt
Utöver allting, utöver människor Ni har inte gjort mig någonting
Ni har inte fått någonting
För allting når utöver
Era lönlösa krig Några gör korstecken, andra ber på mattor
Kyrkor och moskéer, imamer och alla präster
Skilda ingångar till samma hus
Miljarder människor som hoppas på någonting Armar utan händer, ansikten utan namn
Ska vi byta varandras skinn? Vi är i grund och botten alla mänskliga
För livet är inte någon synvinkel
Och det finns ingen pacifistisk bomb Ni har inte gjort mig någonting
Ni har inte tagit någonting ifrån mig
Detta är mitt liv som fortsätter framåt
Utöver allting, utöver människor Ni har inte gjort mig någonting
Ni har inte fått någonting
För allting når utöver
Era lönlösa krig
Era lönlösa krig De kommer att ramla ned, skyskrapor, tunnelbanor
Murar av kontraster, byggda för brödfödan
Men emot all ondska som står i vägen
Reser sig världen upp igen med ett barns leende
Med ett barns leende
Med ett barns leende Ni har inte gjort mig någonting
Ni har inte fått någonting
För allting når utöver
Era lönlösa krig Ni har inte gjort mig någonting
Era lönlösa krig
Ni har inte tagit någonting ifrån mig
Era lönlösa krig
Ni har inte gjort mig någonting
Era lönlösa krig
Ni har inte fått någonting
Era lönlösa krig Jag vet att allt aldrig kommer att komma tillbaka
Glädjen flög
Liksom en bubbla flyger bort 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *