• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • exit 13 – only protest gives a hope of life

Artist exit 13 - Låttitel only protest gives a hope of life

Text och översättning: exit 13 - only protest gives a hope of life. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av exit 13! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i exit 13 och se vilka fler låtar vi har av exit 13 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Your conscience overrides the fears of authoritarian repercussion,
You bring about ends that cannot be achieved through rational =
discussion!
So called "terrorist acts" utilized to win the fight for nature,
Is direct action the solution to problems that frustrate you?!?!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for total global mental realignment,
Misused technology has altered atmosphere, terrain, and climate.
Change is needed now, but course of action who'll define it???
Every mind needs a goal - a ladder - work until you climn it!!!
PROTEST! RESIST! REASON! INSIST!
The time has come for radical wilderness restoration!
Deep ecology must become the religion of future generations!!!
Economic gains are invalid reasons for nature's exploitation!
Thwart industrial domination and unmake civilization!!!

Översättning

Ditt samvete åsidosätter rädslan för auktoritär återverkan,
Du åstadkommer mål som inte kan uppnås genom rationell =
diskussion!
Så kallade "terroristhandlingar" som används för att vinna kampen för naturen,
Är direktåtgärd lösningen på problem som frustrerar dig?!?!
PROTEST! MOTSTÅ! ANLEDNING! INSISTERA!
Tiden har kommit för total global mentaljustering,
Missbrukad teknik har förändrat atmosfär, terräng och klimat.
Ändring behövs nu, men handlingssätt vem definierar det ???
Varje sinne behöver ett mål - en stege - arbeta tills du klättrar upp det !!!
PROTEST! MOTSTÅ! ANLEDNING! INSISTERA!
Det är dags för radikal återställning av vildmarken!
Djup ekologi måste bli framtida generationers religion !!!
Ekonomiska vinster är ogiltiga skäl för naturens exploatering!
Försvåra industriell dominans och gör upp civilisationen !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *