Artist exit 13 - Låttitel legalize hemp now

Text och översättning: exit 13 - legalize hemp now. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av exit 13! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i exit 13 och se vilka fler låtar vi har av exit 13 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[including A Warm Wave Of Euphoria]
[Music: O'Donnell, Lyrics: Yurkiewicz]
We'r in the midst of a conspiracy that has been
waged for half a cantury
This sick persecution began originally by
businessmen fearing the loss of money
Through manipulation of corrupt industry
hemp prohibition became a reality
Misinformation became the legacy as the worth of
this plant was maligned systematically
This insane prohibition continues today
implemented by the fascist at the D.E.A.
Innocent people are locked away for as little as
possession of a single j
By waging this ludicrous "War" on hemp millions of
dollars are wastefully spent
Imagine the progress that could be achieved if hemp
were granted legally
THINK ABOUT IT!!!!!!!!!!!!!!
We're all in the grasp of concocted lunacy
infringing on our rights for personal liberty
I think about this and I cannot believe that people
are banned from enjoying THC
Through perpetuation of flawed ideology hemp
prohibition has been enforced tyrannicaly
This fucking idiocy must be cast aside, hemp can be
used to improve our lives!
Let's assume unrestricted legality for medical
research and potential industry
There are so many possibilities for ways hemp could
benefit our society!
There is just no way that legality can be wrong!
It's insane that the fight is taking so long
I'm thirsty and we've reached the point in this song
where it's time to kick back and smoke a bong...

Översättning

[inklusive en varm våg av eufori]
[Musik: O'Donnell, Lyrics: Yurkiewicz]
Vi är mitt i en konspiration som har varit
hölls i ett halvt cantury
Denna sjuka förföljelse började ursprungligen av
affärsmän som fruktar förlust av pengar
Genom manipulation av korrupt industri
hampförbud blev verklighet
Felinformation blev arvet som värdet av
denna anläggning skadades systematiskt
Detta galna förbud fortsätter idag
genomförd av fascisten vid D.E.A.
Oskyldiga människor är låsta bort i så lite som
innehav av en enda j
Genom att föra detta löjliga "krig" mot hampa miljoner
dollar slösas bort
Föreställ dig de framsteg som kan uppnås om hampa
beviljades lagligt
TÄNK PÅ DET!!!!!!!!!!!!!!
Vi är alla i greppet om den konsolerade galenskapen
kränker våra rättigheter för personlig frihet
Jag tänker på detta och jag kan inte tro att människor
är förbjudna att njuta av THC
Genom förvaring av bristfällig ideologihampa
förbudet har genomförts tyranniskt
Den jävla idioten måste kastas åt sidan, det kan hampa vara
brukade förbättra våra liv!
Låt oss anta obegränsad laglighet för medicinska
forskning och potentiell industri
Det finns så många möjligheter för sätt som hampa skulle kunna
gynna vårt samhälle!
Det finns bara inget sätt att lagligheten kan vara fel!
Det är vansinnigt att kampen tar så lång tid
Jag är törstig och vi har nått punkten i den här låten
där det är dags att sparka tillbaka och röka en bong ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *