Artist exit 13 - Låttitel ecotopian visions

Text och översättning: exit 13 - ecotopian visions. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av exit 13! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i exit 13 och se vilka fler låtar vi har av exit 13 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!
Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!
Cognitive cerebral conceptions of nirvana,
Harmonious existance with all flora and fauna,
Human inperfections have all been surpassed,
Over the earth peace exists at last!
But how can we achieve this vision.
When most societies and nature meet in collision?
The know how and concern are before our eyes..
Commitment to the goal will help it become realized!!!
Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!
Ecotopian visions fused with environmental education.
Natural harmony achieved through caring habitation!

Översättning

Ekotopiska visioner smält med miljöutbildning.
Naturlig harmoni uppnås genom omsorgsfull bostad!
Ekotopiska visioner smält med miljöutbildning.
Naturlig harmoni uppnås genom omsorgsfull bostad!
Kognitiva hjärnuppfattningar om nirvana,
Harmoniskt existens med all flora och fauna,
Mänskliga brister har överträffats,
Över jorden finns det äntligen fred!
Men hur kan vi uppnå denna vision.
När de flesta samhällen och naturen möts i kollision?
Kunskapen och omtanke ligger framför våra ögon ..
Engagemang för målet hjälper det att bli verklighet !!!
Ekotopiska visioner smält med miljöutbildning.
Naturlig harmoni uppnås genom omsorgsfull bostad!
Ekotopiska visioner smält med miljöutbildning.
Naturlig harmoni uppnås genom omsorgsfull bostad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *