• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • exit 13 – an outline of intellectual rubbish

Artist exit 13 - Låttitel an outline of intellectual rubbish

Text och översättning: exit 13 - an outline of intellectual rubbish. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av exit 13! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i exit 13 och se vilka fler låtar vi har av exit 13 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A hero of thought by the name of Bertrand.
Has composed an essay which is magnificently grand!=0BLord Russell =
outlines the numerous follies of man,
And lucidity ridicules them with a wave of his hand.
Human egoism and feelings of omnipotence.
Deserve the harsh antithesis of reverence!=0BReligious views and =
practices accpted.
Are given valid reasons for being rejected!

Översättning

En tankehjälte vid namn Bertrand.
Har komponerat en uppsats som är magnifik grand! = 0BLord Russell =
beskriver människors många dårskap,
Och klarhet förlöjligar dem med en handvåg.
Mänsklig egoism och känslor av allmakt.
Förtjänar den hårda motsatsen till vördnad! = 0BReligiösa åsikter och =
praxis accpted.
Har giltiga skäl för att avvisas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *