• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • evermore – without your smile

Artist evermore - Låttitel without your smile

Text och översättning: evermore - without your smile. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av evermore! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i evermore och se vilka fler låtar vi har av evermore i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I get back home and you're gone
Step inside and it's cold
I've been away so long
This feels wrong
Being without your smile feels wrong
I've been without your smile too long, too long
Feelings lie on the floor
Thinking nothing at all
Put my hand to the door
Switch the light on the wall
But I do notice
Just one thing I miss
What I know is this
Being without your smile feels wrong
I've been without your smile too long, too long
Come back home, come back home, whoa
Being without your smile feels wrong
I've been without your smile too long, too long
Too long, too long, too long, too long
Too long, too long, too long

Översättning

Jag kommer hem och du är borta
Gå in och det är kallt
Jag har varit borta så länge
Detta känns fel
Att vara utan ditt leende känns fel
Jag har varit utan ditt leende för länge, för länge
Känslor ligger på golvet
Funderar ingenting alls
Lägg min hand mot dörren
Tänd lampan på väggen
Men jag märker det
Bara en sak jag saknar
Vad jag vet är detta
Att vara utan ditt leende känns fel
Jag har varit utan ditt leende för länge, för länge
Kom tillbaka hem, kom tillbaka hem, va
Att vara utan ditt leende känns fel
Jag har varit utan ditt leende för länge, för länge
För lång, för lång, för lång, för lång
För lång, för lång, för lång

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *