• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • evermore – everybody s doing it

Artist evermore - Låttitel everybody s doing it

Text och översättning: evermore - everybody s doing it. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av evermore! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i evermore och se vilka fler låtar vi har av evermore i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I've seen your face here before
You think you've got it all
But there is so much more
You hit the wall, you fall
And then you learn to crawl again
There's a world to explore
Because there's no danger
Do I look like a stranger?
Just look left, look right
Everybody's doing it
Haven't you seen? Everybody's doing it
Where have you been? Everybody's doing it
Everybody's doing it now
The party faithful are all here
So join the ranks amongst the
Dance floor volunteers
Because you'll find yourself
In being the same as everybody else
You ain't got a thing to fear
Because it might sting the first time
It's always the first time
Do you feel sick from the pinprick?
Everybody's doing it?
It can't be wrong, everybody's doing it
Just play along, everybody's doing it
Everybody's doing it now
Just get in line, everybody's doing it
Ignore all the signs, everybody's doing it
Everybody's doing it now
Give it a whirl, everybody's trying it
Believe truth of the world
Because everybody's buying it
Everybody's doing it now
And now a word from our sponsors
We've got a miracle cure

Översättning

Jag har sett ditt ansikte här tidigare
Du tror att du har allt
Men det finns så mycket mer
Du träffar väggen, du faller
Och sedan lär du dig att krypa igen
Det finns en värld att utforska
För det finns ingen fara
Ser jag ut som en främling?
Titta bara åt vänster, se till höger
Alla gör det
Har du inte sett? Alla gör det
Var har du varit? Alla gör det
Alla gör det nu
De partytroa är alla här
Så gå med i leden bland
Volontärer på dansgolvet
För att du hittar dig själv
Att vara samma som alla andra
Du har inget att frukta
Eftersom det kan svida första gången
Det är alltid första gången
Känner du dig sjuk av pinprick?
Gör alla det?
Det kan inte vara fel, alla gör det
Spela bara med, alla gör det
Alla gör det nu
Kom bara i kö, alla gör det
Ignorera alla tecken, alla gör det
Alla gör det nu
Ge det en virvel, alla försöker det
Tro världens sanning
Eftersom alla köper den
Alla gör det nu
Och nu ett ord från våra sponsorer
Vi har ett mirakelkur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *