Artist evermore - Låttitel chemical miracle

Text och översättning: evermore - chemical miracle. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av evermore! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i evermore och se vilka fler låtar vi har av evermore i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Physical partical
Synical political
Spiritual ritual
Chemical miracle
My friends, how do you feel
(Fellin alright)
Well you could always feel a little bit better
Physical partical
Synical political
Spiritual ritual
Chemical miracle
Do you feel a little dizzy?
(Yes, a little dizzy)
Feel a little tired?
(I guess, a little tired)
This will make you feel better
Really feel better tonight
It's called Truthogen
It's called Truthogen
Oh
It's called Truthogen
And it's your new best friend
Physical partical
Synical political
Spiritual ritual
Chemical miracle
Physical partical
Synical political
Spiritual ritual
Chemical miracle
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Tonight, no rush of guilt
As it all comes unspun
Tell me where did you go?
You said life just seems too slow
Just the voices tell me to go faster
Just a little faster, just a little faster
Just a little faster, just a little faster
Just a little faster, just a little faster
Just a little faster, just a little faster
And the faster I go
Never, never, never seemed so slow
And the faster I go
Never seemed, never seemed so slow
Never seemed so
Everything I've ever seen
And all the places I have been
Flashing back like images on screen

Översättning

Fysisk partisk
Synisk politisk
Andlig ritual
Kemiskt mirakel
Mina vänner, hur mår du
(Fellin okej)
Du kan alltid känna dig lite bättre
Fysisk partisk
Synisk politisk
Andlig ritual
Kemiskt mirakel
Känner du dig lite yr?
(Ja, lite yr)
Känner du dig lite trött?
(Antar jag, lite trött)
Detta kommer att få dig att må bättre
Känns verkligen bättre ikväll
Det heter Truthogen
Det heter Truthogen
Åh
Det heter Truthogen
Och det är din nya bästa vän
Fysisk partisk
Synisk politisk
Andlig ritual
Kemiskt mirakel
Fysisk partisk
Synisk politisk
Andlig ritual
Kemiskt mirakel
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ikväll, ingen skyndsamhet
Eftersom allt kommer orört
Berätta vart du gick?
Du sa att livet bara verkar för långsamt
Bara rösterna säger att jag ska gå snabbare
Bara lite snabbare, bara lite snabbare
Bara lite snabbare, bara lite snabbare
Bara lite snabbare, bara lite snabbare
Bara lite snabbare, bara lite snabbare
Och ju snabbare jag går
Aldrig, aldrig, aldrig verkade så långsam
Och ju snabbare jag går
Aldrig verkade, aldrig verkade så långsam
Verkade aldrig så
Allt jag någonsin har sett
Och alla de platser jag har varit på
Blinkar tillbaka som bilder på skärmen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *