Artist eric carmen - Låttitel she did it

Text och översättning: eric carmen - she did it. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eric carmen! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eric carmen och se vilka fler låtar vi har av eric carmen i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I set to sea on a ship called Emptiness
Cast away on the island of Loneliness
Lookin' for love, oh and I was lookin' for love
I didn't think she could hear my S.O.S.
But she appeared like an angel of tenderness
Sent from above, oh and she was bringing me love.
Oh mama, she did it
Woh momma, she did it, yeah, etc.
Looking back, making love was meaningless
'Till she touched me with her warmth
And a gentless I'd never known
Ooh, and she was guidin' me home
Now I see all the things in life I missed
'Till she opened up my eyes to the limitless
Wonder of love, oh and now I'm ready for love.
I never new what love was about
'Till she came and stole away my heart.
Now I'm alive and I know it
And all I ever want to do is show it.
Ooh...

Översättning

Jag satte till sjöss på ett fartyg som heter Tomhet
Kasta bort på ön Ensamhet
Letade efter kärlek, åh och jag letade efter kärlek
Jag trodde inte att hon kunde höra min S.O.S.
Men hon verkade som en ömhetens ängel
Skickat från ovan, åh och hon förde mig kärlek.
Åh mamma, hon gjorde det
Woh mamma, hon gjorde det, ja, etc.
Att se tillbaka, att älska var meningslöst
'Tills hon rörde mig med sin värme
Och en gentless jag aldrig hade känt
Ooh, och hon ledde mig hem
Nu ser jag alla saker i livet jag saknade
'Till hon öppnade mina ögon för det oändliga
Under av kärlek, åh och nu är jag redo för kärlek.
Jag vet aldrig vad kärlek handlade om
'Till hon kom och stal bort mitt hjärta.
Nu lever jag och jag vet det
Och allt jag någonsin vill göra är att visa det.
Ooh ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *