• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • eric carmen – never gonna fall in love again

Artist eric carmen - Låttitel never gonna fall in love again

Text och översättning: eric carmen - never gonna fall in love again. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eric carmen! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eric carmen och se vilka fler låtar vi har av eric carmen i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

No use pretending things can still be right
There's really nothing more to say
I'll get along without your kiss tonight
Just close the door and walk away
Never gonna fall in love again
I don't want to start with someone new
'Cause I couldn't bear to see it end
Just like me and you
No, I never want to feel the pain
Of remembering how it used to be
Never gonna fall in love again
Just like you and me
At first we thought that love was here to stay
The summer made it seem so right
But like the sun we watched it fade away
From morning into lonely night

Översättning

Ingen nytta att låtsas att saker fortfarande kan vara rätt
Det finns egentligen inget mer att säga
Jag kommer överens utan din kyss ikväll
Stäng bara dörren och gå bort
Kommer aldrig att bli kär igen
Jag vill inte börja med någon ny
För att jag inte orkade se att det slutade
Precis som jag och du
Nej, jag vill aldrig känna smärtan
Att komma ihåg hur det brukade vara
Kommer aldrig att bli kär igen
Precis som du och jag
Först trodde vi att kärleken var här för att stanna
Sommaren gjorde att det verkade så rätt
Men som solen såg vi hur den bleknade
Från morgon till ensam natt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *